Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola SKP – raz w roku, czy rok od poprzedniej kontroli?

Kontrola SKP – raz w roku, czy rok od poprzedniej kontroli? fotolia.pl

Czy kontrola stacji kontroli pojazdów dokonywania przez starostę powinna odbywać się raz w roku, czy w ciągu roku od poprzedniej kontroli?

Odpowiedź:

Kontrola powinna odbyć się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od poprzedniej kontroli SKP.

Prawo o ruchu drogowym stanowi, że nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta (art. 83b ust. 1). Z kolei, zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w ramach wykonywanego nadzoru starosta co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie określonym w lit. a-c tego przepisu.

Praktyczny problem interpretacyjny dotyczy tego, jak rozumieć ustawowe określenie „co najmniej raz w roku”. Stwierdzić należy, że określenie to nie jest równoznaczne z pojęciem „rok kalendarzowy” i oznacza termin ciągły 12 miesięcy (liczony bez przerw), w którym należy przeprowadzić kontrolę.

Przyjęcie odmiennej interpretacji, tj. polegającej na tym, że przepis nakłada obowiązek przeprowadzenia kontroli SKP co najmniej raz w roku kalendarzowym, a nie w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w praktyce spowoduje, że okresy pomiędzy kontrolami będą dłuższe niż wynika to z przepisów, a także, że działalność stacji w dłuższym okresie będzie pozostawała poza nadzorem.

Przykładowo – przeprowadzenie kontroli SKP w styczniu 2023 r. i kolejnej w grudniu 2024 r. faktycznie spowoduje pozostawienie stacji bez nadzoru przez okres kolejnych 22 miesięcy.

Podsumowując, starosta jest zobowiązany do przeprowadzania co najmniej raz w roku, to jest w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy, kontroli każdej SKP w pełnym zakresie, wynikającym z art. 83b ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym.

Śr., 15 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak