Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek osoby trzeciej o cofnięcie uprawnień diagnoście. WSA wyjaśnia

Wniosek osoby trzeciej o cofnięcie uprawnień diagnoście. WSA wyjaśnia fotolia.pl

Przepisy prawa o ruchu drogowym określające między innymi przesłanki do wydania uprawnień do wykonywania badań technicznych oraz cofnięcia wydanych uprawnień, nie wskazują poza osobą ubiegającą się o wydanie uprawnień oraz diagnostą innych stron postępowań administracyjnych w tym przedmiocie – wyjaśnił WSA w Gorzowie Wielkopolskim w niedawnym wyroku.

Jak zachował się starosta?

Do organu wpłynął wniosek osoby fizycznej zawierający m.in. żądanie wszczęcia postępowania wobec diagnosty, w związku z odmową przeprowadzenia badania technicznego pojazdu. Starosta w drodze postanowienia odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek ww. osoby, gdyż nie posiada ona interesu prawnego w żądanym postępowaniu.

Charakter decyzji dotyczącej uprawnień diagnosty

Ewentualna decyzja wydana w przypadku zakończenia przez starostę postępowań skierowana będzie do diagnostów, którzy będą jej adresatem – uzasadnił WSA.

To ich prawa i obowiązki będą przez te decyzje kształtowane. Oznacza to, że w tym przypadku stroną postępowania są diagności, gdyż decyzja administracyjna będzie dotyczyła ich praw i obowiązków.

W wyniku decyzji starosty to diagnoście mogą zostać cofnięte uprawnienia nadane uprzednio przez organ i to diagnosta w wyniku postępowania może ponieść konsekwencje wydanej przez starostę decyzji.

„Zewnętrzny wnioskodawca” nie ma w tych postępowaniach interesu prawnego, bowiem wynik postępowań nie wpływa na jego prawa i obowiązki wynikające z przepisu art. 84 ust. 3 prawa o ruchu drogowym. Dodatkowo, wydana decyzja nie wpływa w żaden sposób na sytuację prawną „zewnętrznego wnioskodawcy”.

W niniejszej sprawie można mówić jedynie o interesie faktycznym „zewnętrznego wnioskodawcy” sprowadzającym się do wymierzenia sankcji diagnoście za określone wobec nich zachowanie i ewentualne przymuszenie go do wykonania badań – zakończył WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22.11.2023 r., sygn. akt II SA/Go 445/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 19 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak