Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy wozami strażackimi użytkowanymi przez OSP można…

Czy wozami strażackimi użytkowanymi przez OSP można… fotolia.pl

… dowozić osoby starsze na badania, a także wyborców do punktów wyborczych? Na takie pytania odpowiedziała ostatnio Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, która udzieliła interesujących wyjaśnień.

Dowożenie osób starszych na badania

RIO wskazała, że jednym z zadań własnych gminy są sprawy z zakresu ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym). Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m.in. podejmowanie innych działań, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Izba oceniła, że dowożenie osób starszych, nieposiadających własnego środka transportu na badania profilaktyczne lub wizyty lekarskie w ramach współpracy z lokalną jednostką OSP mieści się w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

RIO zauważa jednak, że gmina powinna określić w ewentualnej umowie zawartej z OSP zakres i zasady  wykorzystania pojazdu oraz zasady finansowania takiego transportu uprawnionych osób, w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Dowożenie wyborców do punktów wyborczych

W tym temacie RIO powołała się na art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym wójt gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze tej gminnym, jeżeli w ramach tej gminy:

  1. nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, albo
  2. najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

W przypadku zajścia którejkolwiek z ww. przesłanek wójt będzie zobowiązany do zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.

Izba stwierdziła również, że co do zasady wykorzystanie w tym celu pojazdów OSP jest dopuszczalne, ale…:

  • dowóz mieszkańców do lokalu wyborczego nie jest działaniem ratowniczym bądź akcją ratowniczą, nie jest też szkoleniem lub ćwiczeniem. Oznacza to, że ewentualne rozliczenie wykonanej przez OSP usługi nie może być dokonane w ramach wypłaconego ekwiwalentu dla strażaka-ratownika. W tym celu zasadne jest określenie w umowie zawartej z OSP zakresu i zasad wykorzystania pojazdu oraz zasad finansowania transportu do lokali wyborczych,
  • finansowanie obowiązkowego transportu wyborców do lokali wyborczych pochodzić będzie z budżetu państwa, zatem ewentualne wątpliwości w tym zakresie należy skonsultować z właściwym wojewodą, zapewniającym finansowanie.

Wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 24.08.2023 r., znak: RIO.V.070.43a.2023 oraz RIO.V.070.46.2023

Źródło: lublin.rio.gov.pl oraz lublin.rio.gov.pl 

Śr., 20 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak