Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA: Sprzeciw od wyroku nakazowego a cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

NSA: Sprzeciw od wyroku nakazowego a cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami fotolia.pl

Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, może mieć miejsce w razie prawidłowego poczynienia ustaleń faktycznych, że w stosunku do adresata decyzji prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacji, gdy wobec kierowcy sąd rejonowy na mocy wyroku zaocznego orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Istotne jest to, że strona złożyła skuteczny sprzeciw od tego wyroku.

Według NSA, na gruncie art. 506 § 3 kpk (w razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych) należało przyjąć, że przewidziana utrata mocy wyroku nakazowego skutkuje fikcją prawną, że wyrok nie został wydany. Dla omawianej sprawy było to o tyle istotne, bowiem w dacie orzekania przez organy brak było orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów. Nie istniał tym samym przedmiot postępowania, którego materialnoprawną podstawę stanowi art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami (tj. starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów).

NSA wskazał, że w dacie wszczęcia postępowania przez organ I instancji brak było podstawy prawnej do jego wszczęcia – a to z powodu braku orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów, od istnienia którego uzależnione jest wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 506 § 3 kpk, w razie wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego przyjmuje się, że wyrok ten nie został wydany.

Należy pamiętać, że z treści art. 506 § 3 kpk należy wywieść, że w razie wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego przyjmuje się, że wyrok ten nie został wydany.

Zgodnie z wykładnią zaprezentowaną przez NSA, organy powinny uwzględniać nie tylko zmiany stanu prawnego, ale i stanu faktycznego sprawy na każdym etapie postępowania.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.01.2023 r., sygn. II GSK 2186/22, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 18 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak