Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Cyfryzacja w budownictwie, prowadzenie PZGiK i przejazdy nienormatywne, czyli styczniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Cyfryzacja w budownictwie, prowadzenie PZGiK i przejazdy nienormatywne, czyli styczniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

Pierwsze w 2021 roku posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST odbyło się 21 stycznia w formie wideokonferencji. Bardzo możliwe, że od lutego Zespół – z uwagi na mnogość projektów kierowanych właśnie do niego – będzie spotykał się dwa razy w miesiącu, czego zresztą dotyczyła dyskusja wstępna na posiedzeniu. Ze spraw z właściwego porządku obrad szczególną uwagę trzeba zwrócić na cyfryzację w Prawie budowlanym, nowe rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK oraz rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Cyfryzacja w Prawie budowlanym

Zespół zajmował się wskazaną wyżej cyfryzacją z dwóch powodów. Po pierwsze, Związek Powiatów Polskich od listopada w ramach KWRiST domaga się od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacji na temat cyfryzacji składania wniosków na podstawie ustawy – Prawo budowlane – ze względu na fakt, że zmiany w Prawie budowlanym wprowadzające cyfryzację zostały dodane do wtedy jeszcze projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa już po jego zaopiniowaniu przez KWRiST. Po drugie, GINB skierował do zaopiniowania przez KWRiST pakiet 14 projektów rozporządzeń, które określają wzory wniosków składanych przez inwestorów na podstawie Prawa budowlanego, co jest kluczem do przedmiotowej „cyfryzacji”, a do których ZPP zgłosił szereg uwag.

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podkreśliła, że pandemia uwypukliła potrzebę szybkiego działania w tym obszarze, a zmiany mają na celu przeciwdziałanie narażeniu na zarażenie koronawirusem urzędników i obywateli. Minister Cabańska wskazała, że pierwszy etap cyfryzacji dotyczy prostych procedur, do których nie dołącza się dokumentacji projektowej, a dopiero od 1 lipca 2021 r. cyfryzacja będzie polegała na bardziej skomplikowanych rozwiązaniach. Według deklaracji Minister Cabańskiej platforma GUNB, przez którą będzie następowało składanie wniosków posiada już generator wniosków, a uruchomienie systemu nastąpi 4 lutego 2021 roku.

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP zwrócił jednak uwagę na to, że Związek nie kwestionował potrzeby wprowadzenia szeroko pojętej cyfryzacji, tylko to, że zmiany pojawiły się poza pracami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego? Niestety, jak można się domyślić, pytanie było retoryczne i nie padła na nie żadna wyczerpująca odpowiedź.

Warto także zaznaczyć, że Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju poinformował w toku dyskusji o tym, iż współpraca GUGiK-u z GUNB-em jest dobra, a cyfrowe formularze będą zintegrowane z systemami geodezyjnymi.

Organizacja i tryb prowadzenia PZGiK – sprawa na ostatniej prostej

Przedmiot prac Zespołu stanowił również projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Również i w tym zakresie Związek Powiatów Polskich zgłosił szereg uwag. Wśród nich została uwzględniona między innymi ta jak się wydaje najważniejsza, czyli dotycząca odejścia od przewidzianego w pierwotnym projekcie obowiązku łączenia dokumentów tworzących istniejący operat techniczny w jeden plik PDF.

Przejazdy pojazdów nienormatywnych – dyskusja trwa

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, będący pochodną wchodzącej w życie 13 marca 2021 r. tzw. ustawy naciskowej, czyli nowelizacji ustawy o drogach publicznych był przedmiotem prac Zespołu już w grudniu. Jednak wtedy – z uwagi na niezakończone prace nad ustawą oraz brak porozumienia co do wysokości opłat – Zespół nie zaopiniował projektu.

Styczniowe posiedzenie Zespołu również nie przyniosło przełomu w zakresie porozumienia co do wysokości opłat. Resort infrastruktury stoi na stanowisku, że wysokość opłat powinna zostać na niezmienionym poziomie, tj. na poziomie z obecnie obowiązującego rozporządzenia. Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich twierdzą zaś, że czas najwyższy na zweryfikowanie wysokości opłat obowiązujących od lat. W związku z brakiem kompromisu w tej sprawie ma się nią zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu plenarnym.

Śr., 27 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel