Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Badanie techniczne za granicą

Badanie techniczne za granicą fotolia.pl

Czy powinniśmy uznać badanie techniczne o którym zawarto informację w zagranicznym dokumencie, jednakże podano jedynie termin wykonania badania a nie terminu jego ważności? Czy jest to zgodne z art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. b. Badaniu nie podlega zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności.

Jeżeli uwzględniać tylko polskie ustawodawstwo nie ma wątpliwości, że posiadanie dokumentu stwierdzającego przeprowadzenie badania technicznego bez określonego terminu jego ważności powoduje konieczność przeprowadzenia badania przed pierwszą rejestracją w Polsce. Wątpliwości może budzić zgodność omawianej regulacji w prawem wspólnotowym  w kontekście naruszenia zasady swobody przepływu towarów i usług.  W tej sprawie, jeszcze w trakcie prac nad nowelizacją ustawy, która wprowadziła zmiany w Prawie o ruchu drogowym wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich, w piśmie z dnia 15 października 2008 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury. W odpowiedzi Minister Infrastruktury z piśmie z dnia 30 października 2008 r.  poinformował, że w resorcie trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydanego dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie C-170/07. Prace te są prowadzone zgodnie z kierunkiem wytyczonym na spotkaniu, które odbyło się w Komisji Europejskiej w lipcu 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wdrażający postanowienia wyżej wymienionego wyroku ETS został skierowany do uzgodnień Komisji Europejskiej celem przedstawienia wszelkich uwag i sugestii. Projekt ten został przyjęty w dniu 3 października 2008 r. przez Komitet Europejski Rady Ministrów, zaś w dniu 23 października 2008 r. był przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Przy założeniu, że projekt ustawy nowelizującej Prawo o ruchu drogowym rzeczywiście był konsultowany z Komisją Europejską i ta nie wniosła do niego zastrzeżeń w omawianym przypadku zalecam stosowanie wprost ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Śr., 23 Lst. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel