Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rada nie ma upoważnienia do wprowadzenia stawki zerowej dla wszystkich parkujących w strefie

Rada nie ma upoważnienia do wprowadzenia stawki zerowej dla wszystkich parkujących w strefie fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpatrzył skargę Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru – i stwierdził jej nieważność m.in. w tytułowym zakresie. 

W omawianej sprawie Rada wprowadziła stawkę zerową, odpowiednio od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. dla wszystkich pojazdów parkujących w Strefie Ograniczonego Postoju.

Sąd podkreślił, że zgodnie z treścią art. 13b ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych ustawodawca przyznał prawo do pobierania opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania – w wyznaczonych dniach, miejscach i czasie oraz na obszarze o określonych w przepisie cechach i z uwagi na podany przez ustawodawcę cel. Jednocześnie przypomniał o tym, że regulacja art. 13b ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych zawiera normę kompetencyjną wyłącznie dla rady gminy do ustalenia takiej strefy, ustalenia wysokości i rodzaju obowiązujących opłat oraz ustalenia zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, a także określenia sposobu pobierania opłat. Według WSA porównanie treści ustawy oraz komentowanych regulacji uchwały wyraźnie dowodzi, że Rada – w sposób nieuprawniony – przekroczyła swoje uprawnienia ustawowe.

W ocenie Sądu ustawa o drogach publicznych nie przewiduje instytucji czasowego wyłączenia z obowiązywania opłat („zaniechania ich poboru”) i nie daje radzie uprawnienia do jej wprowadzenia na terenie gminy. Ponadto zdaniem WSA ustawa jednoznacznie wskazuje, że ulgi mogą być ustanowione „dla niektórych uczestników drogi”, a więc nie dla wszystkich. Wojewódzki Sąd za słuszny uznał zarzut Prokuratora, według którego wprowadzenie zerowej stawki opłat dla wszystkich uczestników dróg pozostaje w sprzeczności z celem ustanowienia strefy płatnego parkowania, tj. potrzebą zapewnienia rotacji parkujących pojazdów, ograniczenia dostępności obszaru strefy dla pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej – i w efekcie oznacza faktyczną likwidację strefy płatnego parkowania. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 października 2020 r., II SA/Bk 438/20

Źródło: CBOSA

Pt., 30 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel