Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie można utożsamiać statusu przedsiębiorcy ze statusem instruktora

Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2008 r. II GSK 141/08

Organ I instancji, analizując wyniki protokołu kontroli ośrodka szkolenia kierowców, nie poddał ocenie czy wskazane w nim nieprawidłowości są wynikiem naruszenia przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorcy, jako kierownika ośrodka szkolenia kierowców czy instruktora. Organ I instancji nie wskazał w uzasadnieniu swej decyzji z czego wywodzi fakt powzięcia uzasadnionych wątpliwości. Uznał natomiast, że charakter stwierdzonych protokołem nieprawidłowości stanowi rażące naruszenie wymogów prawa zawartych w § 3 ust. 1 pkt 4 litera d, w § 12 ust. 3, w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. oraz § 3 ust. 4 pkt 2 litera c, pkt 3 i 4 załącznika nr 3 tego rozporządzenia. Tymczasem dopuszczenie się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia jest przesłanką do wydania decyzji w przedmiocie skreślenia instruktora z ewidencji (art. 107 Prd ), a nie decyzji o skierowaniu instruktora na ponowny egzamin. Organ I instancji, nakładając na skarżącego obowiązek poddania się ponownemu egzaminowi, uczynił to bez analizy i rozróżnienia czy wykazane w protokole naruszenia, mające być źródłem uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora, są wynikiem uchybień w obowiązkach instruktora czy przedsiębiorcy - kierownika ośrodka szkolenia. Wskazanych wad decyzji organu I instancji nie usunął organ odwoławczy, który utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję, utożsamił status prawny przedsiębiorcy - kierownika ośrodka szkolenia ze statusem instruktora.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Pon., 19 Lp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: