Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Cofnięcie uprawnień diagnoście

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 lipca 2006 r. sygn. II SA/Sz 356/06

Pomimo wadliwego przeprowadzenia nowelizacji art. 83 ustawy, bez uwzględnienia zmian w treści art. 84 ust. 3 pkt 2, cofnięcie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów uzależnione jest od wyników kontroli starosty, który jako jedyny organ administracji uprawniony został i zobowiązany do nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów również w zakresie obejmującym prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Uprawnienia starosty, może w jego imieniu wykonywać Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego, pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia.
Skoro prawodawca, co do którego należy zawsze przyjmować założenie o jego racjonalności, zdecydował się na użycie w art. 84 ust. 2 pkt 3 zwrotu "starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ..." to oznacza to, że samo ujawnienie, np. przez Policję, dokonania przez diagnostę wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym, nie wyczerpuje w pełni hipotezy art. 84 ust. 2 pkt 3.

 

Innymi słowy rzecz ujmując, wykazanie, w wyniku czynności przeprowadzonych przez organy ścigania, że diagnosta poświadczył nieprawdę w dowodzie rejestracyjnym co do stanu technicznego pojazdu, nie stanowi samodzielnej podstawy do wydania przez starostę decyzji w trybie art. 84 ust. 2 pkt 3. Nie oznacza to bynajmniej, że diagnosta taki nie może ponieść konsekwencji popełnionego czynu. Jednakże kompetencje do pozbawienia diagnosty uprawnień zawodowych w takiej sytuacji posiada jedynie sąd, który może zdecydować o orzeczeniu środka karnego w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu (art. 39 pkt 2 k.k.).
Jak wynika z akt sprawy Sąd Rejonowy , pomimo uznania P. Sz. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, odstąpił od wymierzenia jakiegokolwiek środka karnego. Orzeczenie zatem przez Starostę, bez przeprowadzenia przezeń kontroli, o cofnięciu uprawnień diagnosty nie znajdowało wymaganego umocowania prawnego. Podkreślić w tym miejscu należy, że w przypadku przepisu o charakterze restrykcyjnym, jego wykładni należy dokonywać w sposób ścisły. Interpretacja rozszerzająca jest niedopuszczalna.
Na marginesie sprawy zasadne wydaje się zwrócenie uwagi, że ujawnienie przez funkcjonariuszy Policji czynu, którego dopuścił się diagnosta w zakresie badań technicznych pojazdów, winny skłonić właściwego starostę do rozważenia potrzeby przeprowadzenia kontroli w stacji kontroli pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem czynności wykonywanych przez danego diagnostę.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

 

Pon., 19 Lp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: