Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt rozporządzenia w sprawie ośrodków szkolenia kierowców (cz.2)

Projekt rozporządzenia w sprawie ośrodków szkolenia kierowców (cz.2) fotolia.pl

Kontynuujemy temat dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. §7 projektu wskazano, w formie katalogu otwartego, na zakres kontroli.

Zgodnie z powołanym przepisem kontrola ma obejmować w szczególności sprawdzenie:

 1. prawidłowości zapisów w książce ewidencji osób szkolonych,
 2. sprawdzenie prawidłowości zapisów w kartach przeprowadzonych zajęć,
 3. sprawdzenie prawidłowości dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego,
 4. sprawdzenie prawidłowości sposobu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych przez instruktorów prowadzących zajęcia w ośrodku.

Kontrola ma obejmować również sprawdzenie zgodności prowadzonych kursów z danymi przekazanymi przez ośrodki szkolenia na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1,3,4 i 6 ustawy o kierujących pojazdami (chodzi tu o: informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu przekazywana najpóźniej w następnym dniu roboczym od rozpoczęcia kursu; informację o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego przekazywaną najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem; informację o danych osoby, która ukończyła kurs, przekazywaną w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia; dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach w roku poprzednim).

Dodatkowo z treści proponowanego wzory protokołu kontroli wynika, że w wyniku kontroli organ powinien sprawdzić następujące dane:

 • informacja o spełnieniu warunków do prowadzenia ośrodka;
 • informacja o pomieszczeniu biurowym;
 • informacja o sali wykładowej;
 • informacja o placu manewrowym;
 • informacja o użytkowanym pojeździe;
 • informacja o instruktorach;
 • informacja o wykładowcach.

W projekcie przewidziano, że czynności kontrolne, wykonywane przez osoby kontrolujące, będzie nadzorował kierownik jednostki organizacyjnej organu, w zakresie działania której znajduje się nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Proponowany zapis nie uwzględnia możliwości sprawowania nadzoru przez np. kierownika wydziały w starostwie powiatowym. Jeżeli zapis w niezmienionym kształcie wejdzie w życie, nadzór starosty, w przyczyn faktycznych, będzie miał charakter iluzoryczny. Osoba kontrolująca będzie mogła być wyłączona z kontroli w każdym czasie, jeżeli będą zachodziły uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Decyzję o wyłączeniu osoby kontrolującej z kontroli będzie podejmował nadzorujący kontrolę, powiadamiając o tym organ. Słowo decyzja zostało użyte dosyć niefortunnie. Chodzi tutaj raczej o decyzję w znaczeniu potocznym a nie prawnym.

Pon., 12 Lst. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel