Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Polskie szlaki turystyczne” edycja 2024

„Polskie szlaki turystyczne” edycja 2024 fotolia.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program „Polskie szlaki turystyczne”. Edycja 2024. finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki Programowi więcej grup społecznych, w tym osoby starsze i osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z dostępnych sieci szlaków turystycznych w Polsce.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

  • Zadanie 1 - Renowacja istniejących szlaków turystycznych;
  • Zadanie 2 - Wytyczanie nowych szlaków turystycznych.

O przyznanie dofinansowania z Programu mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce podmioty określone w art. 3 ust. 1- 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki lub krajoznawstwa. Ponadto warunkiem koniecznym jest działanie ww. podmiotów przez okres co najmniej 2 lat.

Na realizację programu w 2024 r. przeznacza się kwotę 3 000 000,00 zł. Wnioski na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w sposób określony w pkt VI Programu „Polskie szlaki turystyczne.”, finansowanego w 2024 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: MSiT

Czw., 6 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś