Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decentralizacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projekt rozporządzenia

Decentralizacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do opiniowania w ramach KWRiST skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Potrzeba zmian rozporządzenia wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia nowego narzędzia, które dawałoby możliwość dysponentowi środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do współpracy z samorządami przy kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, regulacja ta umożliwi ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej ogłoszenie programu inwestycyjnego, który będzie uwzględniał wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej, co daje szansę na bardziej precyzyjne dostosowanie działań do potrzeb konkretnych regionów. Samorządy wojewódzkie, posiadając dogłębną wiedzę na temat lokalnych potrzeb oraz możliwości, mogą efektywniej identyfikować potrzeby inwestycyjne, co w efekcie przyczyni się do skuteczniejszego wykorzystania środków Funduszu.

W projektowanych przepisach uwzględniono kryteria podziału środków Funduszu pomiędzy poszczególne województwa, z uwagi na liczbę ludności oraz inne wskaźniki istotne dla rozwoju infrastruktury sportowej. Takie podejście ma pozwolić na bardziej racjonalny i zrównoważony podział środków, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości każdego regionu.

W Ocenie Skutków Regulacji podano, że program ma być dobrowolny dla samorządów województw, jednak uczestnictwo w nim i możliwość wpływania na rozdysponowywanie środków wymagać będzie partycypacji finansowej ze strony województw. Województwa chcące brać udział w programie musiałyby dofinansować wybrane inwestycje na poziomie 30%. Łączna partycypacja środków z Funduszu i budżetów województw wynosiłaby zatem do 60% wydatków kwalifikowanych dofinansowanej inwestycji.

Źródło: legislacja.gov.pl 

Czw., 30 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka