Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłatę za Orlika ustala rada albo wójt – rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

Opłatę za Orlika ustala rada albo wójt – rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody fot.pixabay

Nie ma możliwości, aby kompetencje w zakresie ustalania cen za korzystanie z boiska „Orlik” wykonywała jednocześnie rada i wójt. Tak stwierdził wojewoda kujawsko-pomorski.

Rada gminy, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, uchwaliła cennik za 1 godzinę wynajmu boiska sportowego Orlik przy szkole podstawowej. Cennik ma obowiązywać grupy zorganizowane.

Jednocześnie, rada upoważniła w uchwale wójta do ewentualnego stosowania ulg i zwolnień z opłat za korzystanie z tego boiska sportowego w uzasadnionych przypadkach.

Ten paragraf uchwały został zakwestionowany przez wojewodę, który stwierdził jego nieważność.

Jak wskazał organ nadzoru, w pierwszej kolejności rada gminy zastosowała zły przepis w podstawie prawnej. Przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym nie pozwala na ustalanie opłat za korzystanie z mienia, a jedynie obejmuje określenie ogólnych zasad korzystania z mienia gminy, któremu nadaje się charakter powszechnie dostępny. Przedstawiona treść uchwały odpowiada natomiast dyspozycji art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, który stanowi, że rada gminy postanawia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego przepisu uprawnienia te organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek.

„Przedstawione uprawnienia rady gminy mają charakter rozłączny, to jest albo rada gminy sama realizuje oznaczone kompetencje albo deleguje te uprawnienia na wójta. Spójność i bezpieczeństwo sytemu prawa wymagają aby kompetencje organów się nie dublowały. Wymaga tego zasada ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa wywodzona z art. 2 Konstytucji RP (zasad demokratycznego państwa prawa). System prawa w demokratycznym państwie prawa powinien być spójny. Dlatego nie jest uprawnionym rozstrzyganie o tej samej sprawie przez dwa organy” – stwierdził wojewoda.

W ten sposób zakwestionowano możliwość jednoczesnego określenia w takiej uchwale poziomu cen oraz upoważnienia wójta do ustalania ulg i zwolnień od przyjętych opłat. Byłoby to bowiem niedopuszczalne modyfikowanie rozstrzygnięć rady gminy.

Opracowano na podstawie rozstrzygnięcie nadzorczego nr 32/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2024 r. (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. 2024.3143).

Pt., 24 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński