Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zasadach organizacji lekcji religii - projekt rozporządzenia

Zmiany w zasadach organizacji lekcji religii - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do konsultacji publicznych i opiniowania w ramach KWRiST przekazano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Jak wskazano w uzasadnieniu konieczność dokonania przedmiotowej nowelizacji wynika z potrzeby umożliwienia bardziej elastycznego organizowania nauki religii w szkole (przedszkolu), w przypadku gdy liczba zgłoszonych na naukę religii uczniów w poszczególnych oddziałach lub klasach w szkole (lub dzieci w przedszkolu) jest niewielka.

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zorganizowanie w przedszkolu i szkole lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej:

  1. uczniów (wychowanków) oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się nie mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków); oznacza to, że dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę międzyoddziałową lub międzyklasową uczniów (wychowanków) z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów (wychowanków), np. będzie mógł połączyć uczniów z dwóch oddziałów liczących siedmiu lub więcej uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w lekcjach religii, w jedną grupę międzyoddziałową;
  2. uczniów (wychowanków) oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się nie mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), oraz uczniów (wychowanków) oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków); oznacza to, że dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę międzyoddziałową lub międzyklasową uczniów (wychowanków) z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów, z uczniami (wychowankami) z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), np. będzie mógł połączyć uczniów z oddziału liczącego siedmiu lub więcej uczniów, którzy zgłosili się na naukę religii, z uczniami (wychowankami) z oddziałów, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków).

Jednocześnie projekt rozporządzenia wprowadza zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę międzyklasową, pod warunkiem, że są to wyłącznie uczniowie z tego samego etapu edukacyjnego, tj. uczniowie klas I–III albo IV– VIII. Zatem w grupie międzyklasowej mogą być uczniowie np. z klasy I i III szkoły podstawowej, natomiast nie mogą być połączeni w grupę uczniowie np. z klasy II i V szkoły podstawowej.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia została określona maksymalna liczba wychowanków lub uczniów w grupie międzyoddziałowej i międzyklasowej. Liczba ta, dla dzieci w przedszkolach i dla uczniów klas I–III szkół podstawowych, wynosi 25, a dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół – 30, z zastrzeżeniem, że w przypadku wychowanków i uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zastosowanie znajdą przepisy wydane na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe tj. § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Źródło: legislacja.gov.pl 

Czw., 9 Mj. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka