Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rządowe wsparcie dla studentów

Rządowe wsparcie dla studentów fotolia.pl

Dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów, remonty akademików i stołówek, a także wydatki związane z przyznawaniem stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców - przekazanie środków na te cele zapowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1,6 mld zł zostanie podzielone między uczelnie wyższe w ramach rządowego wsparcia. Ze środków tych będą zwiększane dotacje m.in. na dodatkowe zapotrzebowania uczelni spowodowane wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, a także w związku ze zmianą od 1 października 2024 roku kryterium dochodowego uprawniającego studenta do otrzymania stypendium socjalnego. Próg ten zwiększy się z 1 294,4 zł do 1 570,5 zł (netto) na osobę w rodzinie studenta.  

O 178 mln zł zwiększy się dotacja na świadczenia dla studiujących. Obejmie ona: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Formy pomocy materialnej dla studentów:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty z 1 294,4 zł. Od 1 października 2024 roku próg ten zwiększy się do 1 570,5 zł netto.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Ministerialne wsparcie dotyczy również zwiększenia środków finansowych na remonty akademików i stołówek. Na ten cel zaplanowano w tym roku o 196 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. W sumie będzie to 230 mln zł.

Źródło: MNiSW

Czw., 18 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska