Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ruszył nabór do Programu Sport Wszystkich Dzieci

Ruszył nabór do Programu Sport Wszystkich Dzieci fotolia.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadań w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 75 mln zł.

Celem Programu Sport Wszystkich Dzieci jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej, stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów, stworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych, stworzenie warunków do identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku program obejmuje realizację dwóch zadań:

  • „Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” – kwota do rozdysponowania 5 mln zł. Nabór polega na wyłonieniu podmiotu, który zorganizuje ogólnopolski system współzawodnictwa szkół, prowadzony w różnych sportach, realizowany w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski” – kwota do rozdysponowania 70 mln zł. Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych przedsięwzięć ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Adresowane jest do ww. podmiotów, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne, mogą stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

Zadanie nr 1 – adresowane jest do podmiotów o zasięgu ogólnopolskim, posiadających struktury terenowe we wszystkich województwach, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie nr 2 – może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

Termin składania wniosków upływa 26 marca. Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: MSiT

Czw., 29 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś