Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – nabór wniosków na rok 2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – nabór wniosków na rok 2024 fotolia.pl

Zbliża się termin naboru wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Aplikować o wsparcie mogą placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne. Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0 na rok 2024 przeznaczono ponad 29,5 mln zł.

Do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać: 

 • w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,
 • w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych,

Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2023 roku.

Wsparcie finansowe z budżetu państwa może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na: 
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
  • realizację działań promujących czytelnictwo.
 2. w odniesieniu do szkół i bibliotek pedagogicznych na: 
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: 
  • realizację działań promujących czytelnictwo. 

Wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od liczby uczniów i wynosi:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza: 
  • nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
  • od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,    
  • więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 4. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 5. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 6. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi: 
  • nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
  • od 71 do 170 – 3 000 zł,
  • więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50 proc. kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Więcej o programie można dowiedzieć się tutaj.

Źródło: MEiN

 

 

Czw., 21 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś