Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skład komisji konkursowej w sprawie wyboru kandydata na dyrektora szkoły

Skład komisji konkursowej w sprawie wyboru kandydata na dyrektora szkoły fotolia.pl

W skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora nie może wejść ani piastun organu, ani też przedstawiciel żadnego innego organu czy podmiotu, niż wymienione w sposób wyczerpujący w art. 63 ust. 14 Prawa oświatowego. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie może więc powołać piastuna organu, jak też piastuna lub przedstawiciela innego organu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a ustawy. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 29 czerwca 2023 r. sygn. III SA/Gd 627/22.

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że gdyby ustawodawca dopuścił możliwość udziału w pracach komisji konkursowej osoby pełniącej funkcję organu jednostki samorządu terytorialnego, i to organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – radnych, norma wyrażona w art. 63 ust. 14 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zostałaby skonstruowana w sposób wyraźnie dopuszczający udział tego organu w pracach komisji.

W ocenie Sądu, okoliczność, że gdyby w składzie komisji konkursowej z ramienia organu prowadzącego szkołę zasiadała inna osoba jej głos nie mógłby zmienić wyniku głosowania, w którym zdecydowaną większość głosów oddano na kontrkandydata skarżącego, nie stanowi argumentu przemawiającego za uznaniem, że naruszenie prawa nie miało wpływu na wynik konkursu i nie mogło stanowić podstawy unieważnienia konkursu. Podkreślić bowiem należy, że udział członków komisji konkursowej nie ogranicza się wyłącznie do ostatniego etapu prac komisji jakim jest głosowanie. Każdy członek komisji bierze udział w całym postępowaniu konkursowym, w tym przesłuchaniu kandydatów i jego udział w pracach komisji może mieć realny wpływ na stanowisko pozostałych członków komisji - całej komisji konkursowej.

Ostatecznie Sąd stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 25 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel