Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie wymagania techniczne musi spełnić sprzęt komputerowy w szkole?

Jakie wymagania techniczne musi spełnić sprzęt komputerowy w szkole? fotolia.pl

28 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizacje rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

Dokument ten w głównej mierze, jak wskazywali projektodawcy ma służyć centralnemu zakupowi sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli ze środków KPO. 

Jednakże jego zasadnicze znaczenie odnosi się do obowiązków jakie będą musiały zostać spełnione każdorazowo w przypadku wyposażania szkół w sprzęt także jeżeli zakupów będzie dokonywała sama szkoła lub organ prowadzący. 

Zgodnie z treścią dokumentu szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy lub tablety, umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz spełniający minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie nie określa jaka ma być liczba urządzeń w danej jednostce oświatowej. Wskazuje jedynie na techniczne wymogi, które zakupywany sprzęt musi spełniać. 

Warunki te mają obowiązywać dla sprzętu, w który szkoły są wyposażane po 31 sierpnia 2023 r. Sukcesem ZPP jest wynegocjowanie z resortem edukacji, że wymagania określone w rozporządzeniu nie będą miały zastosowania do sprzętu komputerowego przekazanego nieodpłatnie szkole, w tym za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. W porównaniu z pierwotną wersją projektu resort edukacji uregulował także, że wspomniane wymogi nie będą dotyczyły także sprzętu z programu Aktywna tablica. 

Zapisami, które podczas opiniowania pozostawały sporne i które zostały negatywnie ocenione przez stronę samorządową Komisji Wspólnej były wymagania gwarancyjne i naprawcze (ostatnie akapity każdego z punktów w załączniku). Resort edukacji jednak nie zweryfikował swojego stanowiska i przedmiotowe zapisy w rozporządzeniu pozostały. 

Projekt dostępny jest tutaj 

Pt., 30 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka