Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzrost liczby żłobków i klubów dziecięcych w 2021 r.

Wzrost liczby żłobków i klubów dziecięcych w 2021 r. fotolia.pl

W 2021 r., w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost liczby placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 o 9,6%. Działało 5,0 tys. żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych, które zapewniały 191,6 tys. miejsc. Wskaźnik liczby podopiecznych na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 wzrósł ze 128 w 2020 r. do 155 w 2021 r.

W końcu omawianego okresu ze żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych korzystało 163,4 tys. dzieci. Najwięcej dzieci przebywało w żłobkach (prawie 92%). Najwyższy wskaźnik liczby dzieci w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na 1 tys. dzieci w tym wieku (podobnie jak rok wcześniej) odnotowano w województwie dolnośląskim (230), natomiast najmniejszy wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (107). Województwo mazowieckie charakteryzowało się największą liczbą placówek (861), a województwo świętokrzyskie najmniejszą liczba placówek(95).Jak podaje GUS najliczniejszą grupę w placówkach opieki stanowiły dwulatki – 52,3%. Odsetek dzieci rocznych oraz w wieku poniżej 1 roku wyniósł odpowiednio – 39,5% i 1,3%. Dziewczynki stanowiły 48,0% ogólnej liczby dzieci w placówkach opieki.

W ciągu roku w placówkach przebywało 256,4 tys. dzieci, w tym 1,5 tys. dzieci niepełnosprawnych. Koszty pobytu 65,5% dzieci zostały częściowo lub całkowicie pokryte przez gminę.

W końcu omawianego okresu na terenie Polski funkcjonowało 5,0 tys. placówek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 4,2 tys. żłobków. Do sektora prywatnego należało trzy razy więcej placówek (75,4%) niż do sektora publicznego (24,6%). Najwięcej żłobków i klubów dziecięcych działających w sektorze prywatnym prowadziły osoby fizyczne (66,9%), a w dalszej kolejności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,5%) oraz spółki cywilne (9,2%). W sektorze publicznym przeważały placówki prowadzone przez samorząd gminny (ponad 97%). Wszystkie oddziały żłobkowe funkcjonowały przy przedszkolach, w tym najwięcej przy przedszkolach publicznych (90,0%).Na stornie GUS znajdziemy informację, że 65,9% wszystkich placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 było czynne 5–10 godzin dziennie, a 33,4% nawet dłużej niż 10 godzin. Jedynie kluby dziecięce pracowały do 5 godzin dziennie (0,7% wszystkich placówek). Udogodnienia dla dzieci niepełnosprawnych posiadało 58,4% placówek opieki nad małymi dziećmi. Najczęściej były to pochylnie, podjazdy i platformy (37,2% ogólnej liczby placówek), łazienki przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (26,9%) oraz posadzki antypoślizgowe (26,4%).

W raporcie czytamy, że liczba miejsc we wszystkich placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 wzrosła z 173,5 tys. w 2020 r. do 191,6 tys. w 2021 r. W żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych sektora prywatnego było 116,4 tys. miejsc, a sektora publicznego – 75,2 tys. miejsc. W sektorze prywatnym na 1 żłobek przypadały średnio 33 miejsca, a w sektorze publicznym średnia wartość była dwukrotnie wyższa – 66 miejsc. W przypadku oddziałów żłobkowych było to odpowiednio 15 i 38 miejsc, a klubów dziecięcych – 19 i 21. W placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 pracowało 31,8 tys. osób. Wśród osób zatrudnionych w placówkach przeważały opiekunki dziecięce – prawie 72%. Nauczyciele stanowili ponad 10% ogólnej liczby zatrudnionych. Zdecydowana większość pracowników to kobiety – 99,2%. Dla ponad 90% opiekunek dziecięcych i nauczycieli placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 były głównym miejscem pracy. W przypadku położnych i pielęgniarek ten odsetek był zdecydowanie niższy i wyniósł odpowiednio około 49% i 39%.

W ciągu roku w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych pomagało 485 wolontariuszy. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba wzrosła o prawie 14%.

Źródło: GUS

Pt., 3 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła