Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany dotyczące oddziałów przygotowawczych dla obywateli Ukrainy

Zmiany dotyczące oddziałów przygotowawczych dla obywateli Ukrainy fot.canva

8 kwietnia br. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Jedna z grup zmian dotyczy oddziałów przygotowawczych:

1) kształcenie zawodowe

Wprowadzono regulację umożliwiającą realizację w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum. Możliwość wprowadzenia wybranych treści kształcenia z zakresu kształcenia zawodowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe ma ułatwić zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniego oddziału w kolejnym roku szkolnym.

2) klasyfikacja

Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej w przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub też zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. W tym przypadku zamiast świadectwa szkolnego uczeń otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. W § 6b ust. 2 rozporządzenia wskazano, jakie informacje należy zamieścić w tym zaświadczeniu, natomiast w ust. 3 wskazano, w którym miejscu arkusza ocen ucznia należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej.

3) organizacja

Przesądzono że w roku szkolnym 2021/2022 możliwe będzie tworzenie oddziałów przygotowawczych także w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj.

8 kwietnia br. zostało skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Czw., 14 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka