Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak zorganizować studniówkę?

Jak zorganizować studniówkę? fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Dotyczą one wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim.

UWAGA! Wytyczne dotyczą studniówek organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców.

Wytyczne:

 1. Organizator powinien na bieżąco aktualizować wiedzę oraz zmieniającą się sytuację epidemiologiczną na danym terenie.
 2. Organizator powinien dostosować zasady organizacji studniówki do obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator ustala liczbę uczestników.
 4. Organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów (bez osób towarzyszących).
 5. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 6. Organizator powinien poinformować uczestników, w tym rodziców uczniów niepełnoletnich, o obowiązujących podczas studniówki zasadach i ograniczeniach.
 7. Rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy.
 8. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).
 9. Należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
 10. Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.
 11. Pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki.
 12. Podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb sanitarnych.
 13. Uroczystości studniówkowe nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Źródło: MEN 

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek