Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w Mazurku Dąbrowskiego - przedstawiono projekt ustawy

Zmiany w Mazurku Dąbrowskiego - przedstawiono projekt ustawy fotolia.pl

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwróciło się do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z wnioskiem o zaopiniowanie projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to akt, który zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu jego nadrzędnym celem jest uprządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi. Artykuł 2 projektu wskazuje system symboli państwowych, do których należą: godło stanowiące herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, godło stanowiące Chorągiew Rzeczypospolitej, barwy stanowiące składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy odchodzi od stosowanej obecnie terminologii odnoszącej się do flagi państwowej oraz flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzając rozdział na flagę państwową i flagę narodową.

Kolejne zmiany w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym:

 • wprowadza pojęcie pola ochronnego dla herbu państwowego oraz wizerunku orła białego ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obowiązek posiadania przez grupę podmiotów uprawnionych do używania herbu państwowego wspólnej identyfikacji wizualnej. Wspólna identyfikacja wizualna zawierająca herb państwowy będzie dotyczyła przygotowywanych dokumentów, a także wyglądu witryn internetowych i logotypów instytucji państwowych;
 • wprowadza się do polskiego porządku prawnego Chorągiew Rzeczypospolitej jako oficjalne weksylium Rzeczypospolitej Polskiej, używane przez
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zdefiniowano flagę państwową, która powinna zostać wytworzona przy użyciu wełny lub innej tkaniny nieposiadającej nadmiernej połyskliwości, oraz określono zakres jej wykorzystania;
 • obowiązek stałego wywieszania flagi narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, które zostały zobowiązane do używania herbu państwowego;
 • zakaz umieszczania na flagach (co nie obejmuje barw jako takich) wszelkich napisów i znaków (poza znakiem Polski Walczącej);
 • wprowadzono zasadę pierwszeństwa flagi Rzeczypospolitej Polskiej przed innymi flagami (samorządowymi, UE, organizacji międzynarodowych);
 • w tekście literackim hymnu zaproponowano zmianę kolejności drugiej i trzeciej zwrotki.

W art. 82 projektu ustawy przewidziano przepisy dotyczące użytkowania symboli państwowych wykonanych przed wejściem w życie ustawy, m.in.:

 • godła Rzeczypospolitej Polskiej, flagi państwowe, flagi i bandery oraz pieczęcie państwowe, wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z przepisami dotychczasowymi mogą być stosowane do ich zużycia;
 • tablice urzędowe z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i tablice urzędowe z nazwą podmiotu zainstalowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być umieszczone na budynkach nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.;
 • wzory druków, formularzy, dokumentów publicznych i innych dokumentów, zawierające wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność do czasu określenia nowych wzorów;
 • druki, formularze, blankiety dokumentów publicznych oraz inne dokumenty, zawierające wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi, dla których nie ma określonego wzoru, wydrukowane lub wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą być stosowane do ich wyczerpania;
 • dokumenty publiczne oraz inne dokumenty zawierające wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi nie podlegają wymianie i zachowują ważność do czasu ich zużycia lub upływu terminów w nich określonych.

Jak wskazuje Ocena Skutków Regulacji łączny koszt wdrożenia projektu ustawy dla sektora JST w latach 2021-2027 to 131,8 mln zł.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Pt., 8 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka