Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specjalizacje dla nauczycieli dyplomowanych - propozycje MEiN

Specjalizacje dla nauczycieli dyplomowanych - propozycje MEiN fotolia.pl

Nowym rozwiązaniem w stosunku do przepisów obowiązujących jest propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca stopni specjalizacji dla nauczycieli dyplomowanych.

Resort edukacji zaproponował cztery specjalizacje do wyboru przez nauczyciela:

 • Specjalizacja w zakresie dydaktyczno-metodycznym
 • Specjalizacja w zakresie opiekuńczo-wychowawczym
 • Specjalizacja w zakresie zarządzania i organizacji
 • Specjalizacja w zakresie nadzoru i efektów kształcenia

I Stopień specjalizacji/Pierwsza specjalizacja (5 lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego)

 1. Nauczyciel decydujący się na konkretną specjalizację, złoży deklarację/wniosek do dyrektora (rok przed planowanym terminem ubiegania się o specjalizację), a ten dokona oceny pracy nauczyciela. Przystąpienie do specjalizacji umożliwi uzyskanie oceny nie niższej niż bardzo dobra.
 2. Do zaliczenia specjalizacji uznane będą:
  • odpowiednio do specjalizacji: sprawowanie funkcji kierowniczych w szkole, funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta do spraw awansu nauczycieli, doradcy metodycznego, mentora (o ile nauczyciel wspierał co najmniej np. 5 (do dyskusji) młodych nauczycieli), opiekuna praktyk studenckich (o ile nauczyciel sprawował funkcję co najmniej np. 5 razy – do dyskusji), koordynatora wolontariatu (o ile funkcja jest sprawowana dłużej niż rok), koordynatora projektu (o ile trwa co najmniej jeden semestr), kuratora społecznego, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta współpracującego z CEA, działacza związkowego,
  • przeprowadzenie analizy efektów działań wynikających z pełnionej funkcji lub realizowanych zadań związanych z oświatą poza szkołą oraz wykorzystywanie wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły,
  • ukończone w czasie specjalizacji doskonalenie zawodowe związane ze specjalizacją: studia podyplomowe albo studia I stopnia albo kurs kwalifikacyjny albo kurs certyfikujący (co najmniej dwa) lub doktorat zgodny z tematyką specjalizacji,
  • opracowanie i wdrożenie innowacji, programów nauczania, projektów (w tym unijnych) na rzecz szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz związanych ze specjalizacją lub opracowanie podręcznika, książki zgodnej z tematyką specjalizacji lub prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów (o ile nie należą one do podstawowych obowiązków), lekcji otwartych dla młodych nauczycieli (co najmniej np. 5 w ciągu roku) lub przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły, oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.
 3. Po upływie 5 lat przeznaczonych na specjalizację nauczyciel złoży wniosek do dyrektora na przykład WODN wraz z oceną pracy, zaświadczeniem dyrektora o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie, posiadanych przez nauczyciela kwalifikacjach kartą oceny pracy oraz dokumentacją konieczną do uzyskania specjalizacji.
 4. Komisja powołana przez ww. organ (w składzie: przedstawiciel na przykład WODN, metodyk lub konsultant, ekspert związany ze specjalizacją, lub nauczyciel akademicki związany ze specjalizacją nauczyciela, dyrektor szkoły lub nauczyciel wybrany z rady pedagogicznej, przedstawiciel związków zawodowych) dokona oceny działań (stopnia realizacji) nauczyciela ubiegającego się o specjalizację.
 5. Nauczyciel zaprezentuje spełnienie wymagań niezbędnych, a następnie odbędzie się rozmowa komisji z nauczycielem.
 6. Certyfikat/dyplom poświadczający posiadaną specjalizację nada na przykład dyrektor WODN.
 7. Organem odwoławczym będzie ORE lub brak odwołania i ponowne dopuszczenie nauczyciela do specjalizacji za dwa lata.

II Stopień specjalizacji/ Druga specjalizacja  (5 lat od uzyskania I stopnia specjalizacji/ Pierwszej specjalizacji) - nauczyciel wybierze nową specjalizację, która będzie przebiegała tak samo jak specjalizacja I stopnia.

Sob., 2 Prn. 2021 1 Komentarz Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Aia
+3 # Aia 2021-10-05 22:44
żenada - ministerstwo znowu wykonuje pozorne ruchy. Zapłać za studia podyplomowe 4 tys. z własnej kieszeni, dostaniesz 20 zł podwyżki.
| | |