Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe fotolia.pl

W okresie od 26 października do 15 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinasowanie mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  1. staże uczniowskie realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;
  2. realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
  3. inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów.
 2. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
 3. Podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 5. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 2, 3 lub 6). 6.Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZ lub CKZiU poprzez:
  1. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;
  2. rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
  3. doskonalenia umiejętności podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 552 941,00 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba