Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Subwencja oświatowa na 2022 r. - założenia

Subwencja oświatowa na 2022 r. - założenia fotolia.pl

Podczas posiedzenia Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, które odbyło się 22 września br. omówiono założenia dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Minister Sebastian Skuza wskazał, że zgodnie z propozycjami przyjętymi przez Radę Ministrów wysokość subwencji oświatowej na 2022 r. będzie wynosiła ok. 53,3 mld zł. Następuje więc wzrost o 2,6% w porównaniu z rokiem bieżącym. Po pytaniach ze strony samorządowców, czy jest to kwota, o którą wnioskował Minister Edukacji i Nauki czy też kwota zaproponowana przez Ministra Finansów, Minister Sebastian Skuza odpowiedział, że Minister Edukacji i Nauki wnioskował o kwotę wyższą o ok. 1,9 mld zł, jednakże MF nie znalazł podstaw prawnych zagwarantowania tych środków (miały one zabezpieczyć zmiany związane z edukacją włączającą).

Na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022 r. wpływ będą miały następujące czynniki:

  • wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych;
  • wzrost wysokości dotacji przekazywanej szkołom i placówkom niepublicznym;
  • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • wzrost wskaźnika dla edukacji domowej;
  • wzrost subwencji dla wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych.

Szczegóły powyższych zmian poznamy zapewne, dopiero kiedy ukaże się projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. 

Dodatkowo w ramach budżetu na oświatę przewidziano także dwie rezerwy. Pierwsza dotyczy wychowania przedszkolnego i ulokowano na niej środki w wysokości 1,6 mld zł. Natomiast druga jest rezerwą pozostającą w dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki i jak wskazano będzie ona przeznaczona na zmiany systemowe w oświacie. Kwota jaką zaplanowano na tej rezerwie to 3 mld zł. 

Ponieważ strona samorządowa (pomimo wcześniejszych próśb) nie otrzymała przed Zespołem żadnych danych i informacji, ustalono, że zarówno MF jak i MEiN udostępni omawiane dokumenty i wyliczenia, tak aby przedstawiciele poszczególnych korporacji mogli się z nimi szczegółowo zapoznać. Natomiast w pierwszej połowie października odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu, na którym ponownie zostanie poruszony temat części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. ponieważ strona samorządowa pragnie poznać szczegółowe dane, leżące u podstaw wyliczenia proponowanej kwoty subwencji. 

Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka