Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzmocnienie kuratora niweczy samorządność - stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

Wzmocnienie kuratora niweczy samorządność - stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej fotolia.pl

Przeciwko projektowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianom prowadzącym do ograniczenia kompetencji i samodzielności samorządów w obszarze oświaty opowiedziała się Pomorska Rada Oświatowa. 

W piśmie skierowanym do Związku Powiatów Polskich wskazano, że istotą systemu edukacji w Polsce jest świadczenie usług oświatowych przez samorząd terytorialny. Rola i zadania samorządów w systemie oświaty wynikając z założenia, że to właśnie na szczeblu lokalnym można najlepiej rozpoznać potrzeby i problemy edukacyjne. Najważniejsze zadanie stawiane przed samorządami to podnoszenie jakości pracy szkół, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy oświatowej, inwestowanie w rozwój kadry pedagogicznej oraz podejmowanie działań integrujących lokalną społeczność i promujących budowanie lokalnego kapitału społecznego. 

Jak podkreśliła Pomorska Rada Oświatowa rozwojowy skok szkół i placówek oświatowych, jaki dokonał się od momentu reform z 1990 i 1999 r. dowodzi, że samorządowy model oświaty pozytywnie wpłynął na jakość edukacji i stymuluje rozwój lokalny. Natomiast wprowadzone w 2016 r. kolejne zmiany przepisów zwiększające kompetencje kuratorów oświaty przywracają właściwą poprzedniej epoce, centralizację zarządzania jednostkami systemu oświaty, co w efekcie ogranicza samorządną pozycję organów prowadzących i pozbawia je narzędzi realizacji lokalnej i regionalnej polityki oświatowej. 

W związku z powyższym Pomorska Rada Oświatowa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec przygotowanych przez MEiN projektów przepisów prowadzących do dalszego ograniczania wpływu samorządu na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, centralizujących zarządzanie jednostkami systemu oświaty oraz odbierających społeczności szkolnej możliwość decydowania w kwestii podejmowania współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkół lub placówek. 

Rada podkreśliła, że wzmacnianie kompetencji organu nadzoru pedagogicznego kosztem uprawnień samorządów, prowadzi do zniweczenia wieloletnich starań wielu pokoleń Polaków o urzeczywistnienie idei samorządności będącej filarem III RP.

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka