Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uwaga! Zajęcia wspomagające dla uczniów - mamy projekt rozporządzenia

Uwaga! Zajęcia wspomagające dla uczniów - mamy projekt rozporządzenia fotolia.pl

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano końcem dnia 12 maja br. projekt rozporządzenia regulujący kwestię organizacji zajęć wspomagających dla uczniów. 

Mowa o projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w myśl której dodaje się paragrafy 10f-10n.

Szczegółowo z rozwiązaniami projektu, można zapoznać się poniżej. Wraz z projektem dostępne jest jego uzasadnienie, ocena skutków regulacji ale także wzory niezbędnych dokumentów, które przygotował resort edukacji.

Ministerstwo Edukacji i Nauki oczekuje na uwagi do zaproponowanych rozwiązań do 18 maja br. Opinie można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Równocześnie do Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST został przesłany aneks do Kryteriów podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej, ponieważ to z tego źródła mają zostać sfinansowane zajęcia wspomagające. 

Zgodnie z Kryterium VII. podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„VII. Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Podział środków przeznaczonych na finansowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostanie dokonany pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego będące:

  • organami prowadzącymi szkoły, w których zostaną zorganizowane ww. zajęcia wspomagające, lub
  • organami rejestrującymi, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla szkół, których dyrektorzy złożą wnioski, o których mowa w § 10l ust. 1 lub 2 ww. rozporządzenia.

Organizację zajęć wspomagających oraz sposób ich finansowania określają przepisy § 10f–10n ww. rozporządzenia.

Wysokości środków, przeznaczonych na finansowanie zajęć wspomagających, dla danej jednostki samorządu terytorialnego zostanie ustalona na podstawie informacji o liczbie godzin zajęć wspomagających przekazanych przez tę jednostkę za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej pod adresem: https://strefa.ksdo.gov.pl/.

Terminy przekazywania danych, za pośrednictwem ww. formularza:

  • do 7 czerwca 2021 r. – w odniesieniu do zajęć wspomagających planowanych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021, tj. do 24 czerwca 2021 r.,
  • do 5 lipca 2021 r. – w odniesieniu do zajęć wspomagających planowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, tj. w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

UWAGI:

  1. w odniesieniu do danej szkoły, maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów podstawowych w tej szkole wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. wykazanych w SIO i 10 godzin, z tym że w przypadku szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów klas I–III szkoły podstawowej;
  2. liczba godzin wnioskowana na szkołę w terminie I (do 7 czerwca 2021 r.) może stanowić maksymalnie 40 % ww. iloczynu;
  3. w przypadku, gdy dyrektorzy szkół samorządowych nie zgłoszą potrzeby organizacji zajęć wspomagających w okresie od 31 maja do 24 czerwca 2021 r. a dyrektorzy szkół niesamorządowych nie złożą wniosków o dotację celową na dofinansowanie zajęć wspomagających w okresie od 31 maja do 24 czerwca 2021 r., jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do 5 lipca 2021 r. dane jedynie w odniesieniu do zajęć wspomagających planowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, tj. w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. W tym przypadku liczba godzin zaplanowanych w poszczególnych szkołach może być maksymalnie równa ww. iloczynowi.
Czw., 13 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka