Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Więcej cudzoziemców studiuje na Polskich uczelniach

Więcej cudzoziemców studiuje na Polskich uczelniach fotolia.pl

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się kształceniu cudzoziemców na polskich uczelniach. W roku akademickim 2019/2020 na naszych uczelniach studiowało 77 tys. osób. Liczba ta wzrosła o 27% od czasu roku akademickiego 2016/2017. Jednak pomimo tego wzrostu ten wskaźnik jest jednym z najniższych spośród krajów OECD.

Najwięcej studentów studiujących w Polsce pochodzi kolejno z Ukrainy, Białorusi i Indii. Najbardziej popularne kierunki to: lekarski, zarządzanie informatyka, stosunki międzynarodowe oraz kierunek lekarsko – dentystyczny.

Wskaźnik umiędzynarodowienia Polskich uczelni wynosił w 2018 roku 3,6%, podczas gdy średnia wskaźnika dla państw OECD wynosi 8,9%. Najwyższa wartość wskaźnika zanotowana została w Luksemburgu i wyniosła 47,7%.

Zgodnie z ustaleniami NIK państwo zapewniło właściwe warunki prawne i organizacyjne do rekrutacji oraz kształcenia cudzoziemców na polskich uczelniach, a także prawidłowo finansowano to zadanie. Wspólne działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Spraw Zagranicznych, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz skontrolowanych uczelni pozwoliły na stopniowe zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów priorytetami polityki zagranicznej i założeniami współpracy rozwojowej. Wzrost liczby cudzoziemców na polskich uczelniach był związany m.in. z realizacją programów stypendialnych. Sprzyjały temu również wprowadzone zmiany strukturalne i prawidłowa współpraca kontrolowanych podmiotów.

W „Wieloletnim planie współpracy z zagranicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” zapisano osiągnięcie w 2021 liczby 100 tys. na polskich uczelniach - w ocenie NIK nie jest to możliwe. Przemawia za tym fakt, że w latach akademickich 2016/2017-2019/2020 liczba studentów cudzoziemców wzrosła jedynie o 16,3 tys. osób, przy czym w latach 2019-2020 liczba tych studentów zwiększyła się zaledwie o 2,9 tys. osób. Nie bez znaczenia jest także stan epidemii COVID-19 oraz związane z nim ograniczenia między innymi w przemieszczaniu.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj. 

Śr., 10 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek