Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starostwie z Pomorza przyjęli stanowisko w sprawie modelu "Edukacja dla wszystkich"

Starostwie z Pomorza przyjęli stanowisko w sprawie modelu fotolia.pl

"Doceniamy edukację włączającą, ale powinna ona funkcjonować na równi ze szkolnictwem integracyjnym czy specjalnym" - to jedno z kluczowych zdań, które padły w stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego z 24 lutego 2021 r. w sprawie projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki - "Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się".

Wskazano, że z jednej strony projekt w ogólnej ocenie można odczytać jako spójny i potrzebny, natomiast z drugiej nie uwzględnia on wszystkich obszarów problematyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub budzi wątpliwości co do propozycji niektórych rozwiązań.

W związku z powyższym Konwent wyartykułował następujące uwagi i sugestie:

  1. Konieczność szerszego spojrzenia na edukację włączającą, szczególnie przez pryzmat trudności rozwojowych, zdrowotnych czy sytuacyjno-życiowych dzieci i młodzieży oraz brak odniesienia się do innych form/modeli edukacji dla wszystkich.
  2. Nie dookreślono precyzyjnie zasad tworzenia i funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.
  3. Nie określono jednoznacznie sposobu finansowania obecności i wspomagania w szkole specjalistów ze szkół/ośrodków specjalnych.
  4. Aby mówić o wsparciu w zakresie wysokiej jakości nauczania pilną potrzebą jest podjęcie prac nad podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, aby jej treści można byłoby dostosować do oczekiwań oraz potrzeb dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej.
  5. Zaproponowane rozwiązanie organizacji Centrum Dziecka i Rodziny może budzić niepokój i wątpliwości co do jego kompetencji i nie wspomniano o finansowaniu zdań Centrum.
  6. Poświęcono wiele uwagi szkolnictwu zawodowemu i rozwoju doradztwa zawodowego, które nadal potrzebuje doskonalenia i przygotowania dobrych specjalistów w powiązaniu z rynkiem pracy.
  7. Nie dookreślono zadań opieki następczej po okresie edukacji.
  8. W modelu nie dookreślono kwestii modernizacji szkół i aspektu jego finansowania, które pozwolą na zniesienie barier nie tylko architektonicznych - pozwolą na dostęp do nauki wszystkim uczniom.
  9. Brakuje lekarzy specjalistów w zakresie wspierania dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Na zakończenie zauważono, że wybrany czas na wprowadzenie zmian w aktualnej sytuacji szkół, nauczycieli a przede wszystkim uczniów, jest niewłaściwy i daleki od faktycznych dzisiaj oczekiwań społecznych. Natomiast w tych warunkach kilkumiesięczny pilotaż nie przyniesie obiektywnego obrazu proponowanych działań i celów.

Czw., 25 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: