Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego

Konkurs na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego fotolia.pl

W połowie marca br. rusza konkurs na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie może być podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (użytkownikiem mogą być: ponadpodstawowe szkoły publiczne/niepubliczne, centra kształcenia praktycznego oraz uczelnie publiczne/niepubliczne), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów).

Grupę docelową stanowią:

Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem.

Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz.

Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji).

Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych.

Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 000 000 PLN.

Więcej informacji tutaj: funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 12 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba