Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie szkół i placówek w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wsparcie szkół i placówek w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych fotolia.pl

Od 28 lutego do 10 marca br. potrwa nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Wnioski o dofinasowanie mogą składać Organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (w tym szkół specjalnych) z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Wsparciem w ramach konkursu zostaną objęte szkoły i placówki w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące:

  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
  2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty wskazane w lit. a muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami, o których mowa w lit. b lub c. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

  • uczniowie szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych);
  • nauczyciele szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem nauczycieli szkół dla dorosłych);
  • publiczne i niepubliczne szkoły i placówki systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 93%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 459 476,58 EUR, co stanowi 2 093 605,04 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Pt., 5 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba