Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkolny Klub Sportowy edycja 2021

Szkolny Klub Sportowy edycja 2021 fotolia.pl

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Program stanowi narzędzie wspierające podejmowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. treningami w klubie sportowym.

Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Cele Projektu:

 1. Stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 2. Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Wnioski mogą składać podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Wsparcie można uzyskać na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

W ramach naboru wniosków organizatorzy wyłaniają:

 • podmiot koordynujący realizację zadania na poziomie krajowym;
 • podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim.

Wkład własny w wysokości 5% może być pokryty w formie pieniężnej lub niefinansowej (np. w formie udostępnianej infrastruktury). Wkład własny może być pokryty np. ze środków JST, UE, sponsorów lub środków własnych (w tym w formie pracy wolontariuszy). Wkładu własnego nie można finansować z innych środków przekazanych przez MS.
Warunkiem realizacji programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków JST dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.). Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić kosztów uczestnictwa w zajęciach. Uczestnicy zajęć (przynajmniej raz na semestr) muszą przejść testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów.

Budżet Programu to 54 600 000 zł.

Wnioski należy składać do 28 grudnia br.

Więcej informacji na stronach BIP Ministerstwa Sportu.

Źródło: Ministerstwo Sportu

Śr., 16 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś