Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy nauczyciel może kupić nowego smartfona za bon 500 zł?

Czy nauczyciel może kupić nowego smartfona za bon 500 zł? fotolia.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rządowego wsparcia dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej zostało już podpisane. Resort postanowił przygotować kilka odpowiedzi na najbardziej nurtujące nauczycieli pytania. Jak otrzymać dofinansowanie? Czy można kupić nowego smartfona, który będzie wykorzystywany do celów prywatnych? Czy trzeba mieć imienne potwierdzenie zakupu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć poniżej.

Świadczenie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno ze szkół i placówek publicznych jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Świadczenie służy podniesieniu jakości kształcenia z uczniami na odległość i refundacji kosztów jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele. Wsparciem nie są objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego.

Dofinansowanie będzie wypłacone w kwocie wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 500 zł. Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to na wzorze wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy po 20 listopada br. nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 7 grudnia br. Dofinansowanie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia br.

Nauczyciel pracujący w kliku placówkach może złożyć tylko jeden wniosek i otrzymać tylko jedno dofinansowanie. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć u dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony w najwyższym wymiarze. Jeżeli w tych placówkach zatrudnienie jest w równym wymiarze, to wniosek należy złożyć tam, gdzie wcześniej zawarto umowę.

W ramach programu będzie można przedłożyć dowód zakupu smartfona, jak i zrefundować koszty zakupu usługi dostępu do Internetu. Szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów zakupu znajduje się na stronie ministerstwa.

Co ważne, refundacji nie podlega sprzęt zakupiony w marcu czy kwietniu.

Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostaną w pełni wykorzystane mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek systemu oświaty.

Źródło: MEN

Pt., 20 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek