Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ważne! Interpretacja podatkowa MF ws. dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu

Ważne! Interpretacja podatkowa MF ws. dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu fotolia.pl

Podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które odbyło się 17 listopada br., omówiono projekty rozporządzeń dotyczące zasad przyznawania dofinansowania dla nauczycieli, na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

Projekty szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

Pierwotnie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie planowało przekazać projektów do opiniowania Komisji Wspólnej. Na prośbę o spotkanie w trybie pilnym 13 listopada br., w celu omówienia proponowanych rozwiązań, strona samorządowa otrzymała z resortu edukacji odpowiedź negatywną. Jednak po kilku godzinach nadeszła refleksja i projekty trafiły do Komisji Wspólnej, która zdecydowała o przekazaniu ich do zaopiniowania Zespołowi Edukacji.

Niemniej jednak 12 listopada br. Związek Powiatów Polskich przedłożył uwagi do przedmiotowych nowelizacji. Jedna z uwag związana była z faktem, że nie dookreślono kwestii podatkowych ani ubezpieczeniowych, związanych z przedmiotowym świadczeniem. ZPP zwrócił się więc z prośbą o wyjaśnienie, czy jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jak będzie wyglądała kwestia odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Poproszono o podanie podstawy prawnej zastosowania zwolnień, jeżeli takie są przewidziane.

Podczas spotkania Zespołu, 17 listopada br. została przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazana informacja, że resort dysponuje interpretacją wydaną w tej sprawie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Stad też, w załączniku publikujemy Państwu jej treść.

Uzgodniono, że projekt zostanie zaopiniowany 18 listopada br., ponieważ MEiN ma udzielić jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy możliwa będzie wypłata dofinansowania jedynie na podstawie oświadczenia nauczyciela, bez konieczności przedkładania imiennych rachunków, gdyż taką propozycję zgłosiła strona samorządowa. 

Dodatkowo przedstawiciele resortu edukacji zapewnili, że organom prowadzącym zostaną przekazane listy nauczycieli, na których naliczone zostało dofinansowanie. Jest to konsekwencja uwag UMP i ZPP, które zauważyły, że w przypadku braku takich list utrudniony będzie proces weryfikacji, czy dofinansowanie jest wypłacane na pewno tylko uprawnionym nauczycielom a w sytuacji, gdyby doszło do pomyłek, organy prowadzące byłyby zmuszone do wypłacania dodatkowego dofinansowania z innych dochodów własnych.

Niewykorzystana część subwencji, która zostanie przekazana w celu wsparcia procesu nauczania zdalnego, pozostanie dochodem jednostek samorządu terytorialnego i nie będzie podlegała zwrotowi. 

Śr., 18 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka