Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

6 110 zł - szacowana kwota standardu A na rok 2021 i zmiany w algorytmie

6 110 zł - szacowana kwota standardu A na rok 2021 i zmiany w algorytmie fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do opiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

W projekcie rozporządzenia, w stosunku do rozporządzenia obowiązującego w roku 2020 zaproponowano następujące zmiany w załączniku:

 1. Zmiana w finansowaniu szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoły policealne, w tym kształcące w formie dziennej) oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach subwencji oświatowej. Zdecydowano o wzmocnieniu rozwiązań projakościowych, tzn. wprowadzono większą zależność finansowania od zdanego egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
 2. Podwyższenie wartości wagi P2 (waga z uwzględnieniem zamożności i wielkości szkoły) z poziomu 0,100 do 0,150,  j. o 50%, oraz włączenie uczniów szkół niepublicznych do tej wagi.
 3. Zmiana sposobu naliczania niektórych wag w związku z częściowym ograniczeniem pracy niektórych szkół i placówek w okresie epidemii.
  • w przypadku szkół w podmiotach leczniczych wyliczenie tych danych do wagi P38 (oddziały szkolne) w sposób średnioroczny za okres od marca 2019 r. do końca lutego 2020 r. (poprzedni rok szkolny z pominięciem okresu epidemii oraz wakacji).
  • w przypadku wychowanków specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grup wychowawczych prowadzonych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych  w podmiotach leczniczych, wyliczenie tych danych do wagi P39 w sposób średnioroczny za okres od marca 2019 do końca lutego 2020 r. (poprzedni rok szkolny z pominięciem okresu epidemii) i analogicznie dla dzieci w przedszkolach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych do wagi P54
  • w przypadku DWD proponuje się wykorzystanie do naliczania subwencji oświatowej na 2021 r., podobnie jak powyżej, wyliczenia tych danych w sposób średnioroczny za okres od marca 2019 do końca lutego 2020 r. (poprzedni rok szkolny z pominięciem okresu epidemii). . Jednocześnie proponuje się wprowadzić zmianę w zakresie sposobu wyliczania wychowanków DWD, polegającą na tym, że liczbę dób pomniejsza się o jedną dobę dla każdego wychowanka. Zmiana ma na celu ujednolicenie wyliczenia z definicją uwzględniania wychowanka w przypadku dotowania go przez jednostkę samorządu terytorialnego w niesamorządowych domach wczasów dziecięcych.
  • w przypadku internatów i burs proponuje się w subwencji oświatowej uwzględnić dane za rok szkolny 2018/2019 powiększone wskaźnikiem 33%, w zakresie wychowanków, którzy nie są uczniami szkoły, przy której jest internat lub bursa.
  • w przypadku szkolnych schronisk młodzieżowych proponuje się wykorzystanie do naliczania subwencji na 2021 r., podobnie jak powyżej, danych o liczbie miejsc za okres od marca 2019 do końca lutego 2020 r. (poprzedni rok szkolny z pominięciem okresu epidemii).
 4. Zmiana sposobu finansowania w ramach oddziałów przygotowania wojskowego i wartości wagi P42 z 0,090 na 0,040
 5. Kontynuacja finansowania uczniów według prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. W 2021 r. w prognozie ujęte zostały 4 nowe zawody: murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, technik budowy dróg i technik spawalnictwa
 6. Uaktualniono zawody do wag P13–P16 dotyczących kształcenia zawodowego.
  • Dodano nowe zawody, w których szkoły mogą rozpocząć kształcenie od roku szkolnego 2020/2021, tj.:
   1. mechanik pojazdów kolejowych oraz technik pojazdów kolejowych – do obecnej wagi P14;
   2. technik spawalnictwa – do obecnej wagi P15;
   3. zdobnik ceramiki – do obecnej wagi P16.
  • Wykreślono zawody w wagach od P13 do P15, tj.:
   1. z wagi P13 wykreślono zawód monter mechatronik;
   2. z wagi P15 wykreślono zawody: technik budownictwa okrętowego, fototechnik oraz technik cyfrowych procesów graficznych. 
 7. Dzieci i młodzież objęci zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w placówkach wychowania przedszkolnego, tj. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotychczas wykazywani w wadze P67) zostaną przypisani do wagi P7 (finansowanie pozostanie na niezmienionym poziomie).

Z pełną treścią projektu można zapoznać tutaj.

Projekt będzie przedmiotem obrad listopadowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pt., 6 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka