Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rodzice z ministrem edukacji

Rodzice z ministrem edukacji fotolia.pl

14 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do zadań zespołu należy konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami, które zapewnią poprawę jakości i skuteczności nauczania, czy też usprawnią pracę szkoły i zwiększą wpływ rodziców na sprawy szkoły. Przewodniczy zespołowi podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki.

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zrzeszających rodziców: Dorota Długosz - prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki, Monika Ebert - prezes Stowarzyszenia Rodziców „TU", Jolanta Kaczmarska - przewodnicząca Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców, Małgorzata Kotowska - prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „DLACZEGO NIE", Krzysztof Łukowiak - prezes Zielonogórskiej Fundacji Oświatowej, prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego, Wacław Michalski z Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, Krystyna Norwa - członek zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Bogusław Pasierbski - prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodziców, Elżbieta Piotrowska-Gromniak - prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji", Anna Rękawek - niezależny ekspert Towarzystwa Rozwoju Inicjatyw Oświatowych, Edward Sobański - przewodniczący Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Katarzyna Szafran - przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku oraz Roman Żak - przewodniczący Stowarzyszenia Bielskie Forum Oświatowe.

Akty powołania członkom Rady Rodziców wręczyła minister Katarzyna Hall, która mówiąc o celach i zadaniach zespołu wyraziła także nadzieję, że dzięki powstaniu tego ciała nastąpi wzmocnienie dialogu z rodzicami. Jest to szczególnie ważne w kontekście zmian wprowadzanych w edukacji. Zespół ma być też miejscem przekazywania i wymiany dobrych praktyk współpracy, wzajemnej inspiracji do działania oraz tworzenia platformy współpracy pomiędzy różnymi organizacjami rodzicielskimi biorącymi udział w pracach Zespołu.

Zgodnie ze słowami Pani Minister, Stworzenie zespołów doradczych takich jak Rada Rodziców, Rada Oświaty Polonijnej, Zespół ds. Nauczania o Holocauście oraz wspieranie procesu tworzenia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych są wyrazem zaangażowania MEN w tworzenie europejskich standardów dialogu społecznego. Inauguracyjne spotkanie Rady Rodziców posłużyło też omówieniu głównych zagadnień, którymi będzie zajmował się Zespół, w tym szczególnie dotyczące kształtowania świadomości rodziców co do ich roli w szkole oraz zwiększenia ich aktywności w życiu szkoły.

Kilka słów komentarza. Powstało kolejne ciało konsultacyjne, które ma z jednej strony doradzać ministrowi, a z drugiej kształtować świadomość rodziców i zwiększać ich aktywność w życiu szkoły. Mnożenie różnych gremiów doradczych i opiniotwórczych jest zgodne z dominującą demokratyczną tendencją zwiększania liczby podmiotów i osób biorących udział w podejmowaniu różnych decyzji i rozwiązań. Często określamy to mianem społeczeństwa obywatelskiego, choć także często nie mamy żadnej pewności, że członkowie danego gremium rzeczywiście w nim uczestniczą. Nie przeprowadzano też żadnych badań na ten temat, ale gołym okiem widać, iż powiększająca się stale w życiu publicznym liczba rad, doradców, ciał opiniotwórczych wcale nie wpływa na polepszenie jakości nowych rozwiązań. Dlatego życzymy nowopowstałemu Zespołowi opiniodawczo-doradczemu Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej dużo dobrych pomysłów i rzeczywistego udziału w kształtowaniu przyszłego oblicza naszej edukacji.

Inf. własna, men.gov.pl

Pon., 21 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun