Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy oczyszczalnia jest urządzeniem wodnym i wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Czy oczyszczalnia jest urządzeniem wodnym i wymaga pozwolenia wodnoprawnego? fotolia.pl

Odpowiedzi na tytułowe pytanie poszukiwał WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Odpowiedź ta jak wiadomo nie jest bez znaczenia dla postępowań prowadzonych na podstawie Prawa budowlanego, gdyż zarówno do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jak i do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie wodnoprawne.

W omawianej sprawie nie budziło wątpliwości, że zgłoszona oczyszczalnia dotyczyła działań stanowiących zwykłe korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Prawa wodnego. Jednak, co zauważył Sąd, zgodnie z ust. 2 tego artykułu nawet zwykłe korzystanie z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Z kolei w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.

Odnosząc się do tej kwestii WSA wskazał, że zgodnie z art. 16 pkt 65 Prawa wodnego urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, a w przepisie art. 16 pkt 65 lit. f Prawa wodnego wymieniono wśród urządzeń wodnych m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Zatem wykonanie wylotów służących do wprowadzenia wody do ziemi z przydomowej oczyszczalni wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego. W omawianej sprawie przedmiot zgłoszenia był zdaniem Sądu niewątpliwe takim urządzeniem, bowiem było ono wyposażone w wyloty służące wyprowadzaniu oczyszczonego ścieku do ziemi.

Skarżący w omawianej sprawie odwoływał się do przepisu art. 395 pkt 7 Prawa wodnego, zgodnie z którym pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Wojewódzki Sąd przypomniał w tym kontekście, że przywołany przepis dotyczy innego pozwolenia wodnoprawnego, a mianowicie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Jak zaznaczył Sąd, przepis art. 389 pkt 6 Prawa wodnego (w zw. z art. art. 16 pkt 65 lit. f Prawa wodnego) dotyczy wykonania urządzenia wodnego, nie zaś wprowadzania ścieków do wód lub ziemi. Takie rozróżnienie i katalog pozwoleń wodnoprawnych wprowadza aktualne prawo i sąd nie jest władny oceniać słuszności takiej regulacji – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 kwietnia 2021 r., II SA/Go 178/21

Źródło: CBOSA

Sob., 1 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel