Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RIO: Finansowanie zmiany MPZP z otrzymanej darowizny

RIO: Finansowanie zmiany MPZP z otrzymanej darowizny fotolia.pl

"Czy gmina może przyjmować darowizny i z tych środków finansować zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub procedować uchwalenie nowych MPZP?” – zdaniem RIO we Wrocławiu jest to dopuszczalne, jednakże pod pewnymi warunkami.

Koszty sporządzenia miejscowego planu ponosi gmina. Jest to bowiem zadanie własne gminy obejmujące sprawy ładu przestrzennego, a te są finansowane z budżetów JST.

Od zasady, że koszty sporządzania MPZP ponosi gmina, ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Zostały one wskazane w art. 21 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że koszty sporządzenia miejscowego planu obciążają budżet państwa, województwa, powiatu w przypadku, gdy w całości lub w części uchwalenie tego planu jest konsekwencją zamiaru realizacji celu publicznego o charakterze ponadgminnym (tj. krajowym, wojewódzkim, powiatowym), bądź też inwestora realizującego inwestycję celu publicznego w części, w jakiej plan ten jest bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.

W zakresie dopuszczalności „przyjmowania darowizny” i finansowania z tych środków zmiany MPZP lub procedowania nowych planów należy wskazać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłami dochodów własnych gminy są spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy.

Jednakże gmina sama będąc zobowiązana do ponoszenia kosztów nie może domagać się np. od właścicieli nieruchomości położonych na terenach objętych planem, ponoszenia i pokrywania kosztów związanych ze sporządzeniem planu z przewidzianymi w art. 21 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyjątkami.

Nadto, umowa darowizny, w której organ wykonawczy gminy zobowiązuje się sporządzić lub zmienić MPZP za zobowiązanie inwestora do przekazania na rzecz gminy określonej sumy pieniężnej jest niedopuszczalna, bowiem nie stanowi to darowizny.

Reasumując, co do zasady dopuszczalne jest przekazanie na rzecz gminy darowizny w związku z dokonywaniem zmian w MPZP pod warunkiem spełnienia dwóch przesłanek:

  • dobrowolności udzielenia darowizny (gmina nie może domagać się przekazania darowizny za dokonanie zmian w MPZP),
  • przekazania darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego (tj. bez polecenia, które zobowiązywałoby gminę do dokonania zmian zgodnie z jego treścią).

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27.07.2022 r.

Źródło: bip.wroclaw.rio.gov.pl 

Pt., 17 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak