Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przyjazne fundusze na energetykę

Przyjazne fundusze na energetykę fotolia.pl

Ministerstwo Gospodarki pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla IX i X priorytetu POIiŚ ogłasza nabór w trybie konkursowym zamkniętym nr 1/POIiŚ/9.6/2010 wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności i krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.6 „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych" obejmujących:


  • inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczania do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.

O dofinansowanie mogą występować:

  • Przedsiębiorcy;
  •  Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST;
  •  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 120 mln PLN. Dodatkowo zabezpieczono 20 proc. kwoty całej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na dany nabór, stanowiącą rezerwę kursową oraz rezerwę zabezpieczającą.

Minimalna wartość projektu: 20 mln PLN

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu – zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym.

Ocena formalna i merytoryczna (I i II stopnia) wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu Kryteria wyboru projektów, które zostały określone w Załączniku Nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko i są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w terminie od dnia 17 marca 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór umowy o dofinansowanie są dostępne w siedzibie Ministerstwa Gospodarki oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki – www.mg.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Gospodarki / fot. www.sxc.hu

Pt., 14 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka