Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W numerze 11/2024 „WSPÓLNOTY”

W numerze 11/2024 „WSPÓLNOTY” .

W najnowszym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, m.in.:

Nadchodzi reforma finansów JST. Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe rozwiązania i skutki planowanej reformy dochodów JST. Jak skarbnicy i samorządowcy je oceniają? Publikujemy najciekawsze komentarze. 

Podejmujemy na nowo walkę o utworzenie metropolii. W naszych szkołach ponadpodstawowych sopocianie stanowią zaledwie 20 proc., reszta to uczniowie z innych miast. Skoro ta oddolna metropolia jest faktem, to pora stworzyć dla mieszkańców spójny, działający system – mówi w dużym wywiadzie Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.

Moi ludzie się tym zajmą. Prezydenci miast złożyli ślubowanie, ogłosili też, kto będzie ich wspomagać w zarządzaniu. Kim są nowi wiceprezydenci Krakowa, Gdyni czy Kielc? Ale też, kto przyszedł do pracy w Warszawie czy Poznaniu?

Nielegalne, awaryjne, nieprzydatne – oprogramowanie w urzędach. Brakuje wymaganych licencji, oprogramowanie jest nieaktualne i pozbawione wsparcia producenta, wręcz niebezpieczne. Publikujemy listę grzechów ujawnionych przez NIK.

Jak Unia Europejska wspiera polskie samorządy? Nowa perspektywa finansowa nabiera rozpędu. Trwa kilka naborów, którymi powinni zainteresować się samorządowcy. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Uprawnienia kontrolne radnego. Ma prawo wnoszenia zapytań, interpelacji i składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Przypominamy podstawowe uprawnienia kontrolne radnego, wraz z ich wadami i zaletami.

Zastępca wójta – zakazy i ograniczenia. W wielu samorządach wyborcy dokonali zmian na stanowiskach włodarzy. Nieuchronna stała się więc zmiana na stanowiskach zastępców wójtów, burmistrzów, prezydentów. Jakie ograniczenia i zakazy dotyczą osób powołanych do pełnienia tej funkcji?

Samorządy wobec współczesnych trendów rozwojowych. Decentralizacja jest ważnym elementem systemu społeczno politycznego naszego państwa. Równocześnie rzadko uświadamiamy sobie faktyczną rolę samorządów. Tymczasem to one są kluczowym dostawcą usług publicznych. Jak wzmocnić lokalne społeczności? Jak powinien wyglądać model samorządności na nowe czasy? Zastanawia się Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Przyszłość gminnych centrów usług społecznych. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez CUS weszła w życie 5 lat temu. Przepisy miały ułatwić gminom realizację zadań publicznych w obszarze szeroko rozumianych usług społecznych. W praktyce samorządy są w znikomym stopniu zainteresowane tworzeniem takich centrów. Analizujemy, dlaczego.

Odszkodowanie za szkodę planistyczną. Plan, który wygasł, przestaje być źródłem ograniczeń w przeznaczeniu lub sposobach korzystania z nieruchomości, a w konsekwencji nie może stanowić punktu odniesienia dla oceny skali i dotkliwości ograniczeń wynikających z nowego planu miejscowego.

Plany i zamierzenia wójta to informacja publiczna? Nie można żądać udostępnienia informacji publicznej, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku, czyli informacji przyszłej – uznał sąd.

Statut podstawą prawną połączenia sołectw. Statut jest wyrazem autonomii w zakresie regulacji wewnętrznych w samorządzie, dlatego należy traktować go jako integralną część ustroju prawa samorządowego.

Sukcesja uprawnień z decyzji dotyczących pasa drogowego. W prawie administracyjnym wykształciła się instytucja przenoszenia decyzji na inny podmiot jako sposób na zmianę adresata decyzji i wyjątek od ogólnej zasady konkretności i zindywidualizowania adresata. Przenoszenie dotyczy głównie decyzji inwestycyjnych na danym etapie procesu inwestycyjnego, np. o warunkach zabudowy czy pozwoleń na budowę.

Gmina nabywa ogólnodostępną drogę publiczną. Analizujemy szczególne rozwiązania dotyczące regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych w przypadku nabywania ich przez gminę. 

Władanie nieruchomością bez formalnego wywłaszczenia. Występują sytuacje, w których właściciel nieruchomości zostaje ograniczony w sposobie władania swoją nieruchomością – bez formalnego wywłaszczenia. Nazywa się to wywłaszczeniem faktycznym. Na czym to polega i jakie są tego skutki? 

Uchwała dotycząca użyczenia pojemników na odpady. Ustawodawca określił, jak gmina może przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Powinno to nastąpić na podstawie uchwały.

Zmiany w planowaniu urządzania lasów. Resort klimatu i środowiska pracuje nad nowelą ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Zmiany mają dotyczyć między innymi planów urządzania lasu. 

Pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego – co to jest? Piwnice spotykamy najczęściej na rynku wtórnym, komórki lokatorskie – na pierwotnym, w nowym budownictwie. Ich dostępność jest ograniczona, stąd duże zainteresowanie pomieszczeniami przynależnymi i możliwością obrotu nimi. Czy możliwa jest sprzedaż takiego pomieszczenia bez mieszkania?

Wt., 28 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: