Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwietniowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego - z jakimi problemami z zakresu informatyzacji zmagają się samorządy?

Kwietniowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego - z jakimi problemami z zakresu informatyzacji zmagają się samorządy? fotolia.pl

3 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji obradował Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Posiedzenie skupiło się wobec tematyki spraw różnych, gdzie strona samorządowa zgłosiła kilka tematów, którymi winien zająć się Zespół.

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Opinię pozytywną uzyskała również propozycja rewizji KPO. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MFiPR, w nowej odsłonie KPO ma znaleźć się dedykowany dla samorządów program, z którego sfinansowany zostanie sprzęt komputerowy i szkolenie kadry urzędniczej, połączone z wdrażaniem w urzędach systemów klasy EZD. Pomysł, jest pokłosiem propozycji, z jaką do Ministerstwa Cyfryzacji zwrócił się Związek Powiatów Polskich.

Związek Powiatów Polskich do tematów różnych zgłosił następujące sprawy:

Propozycja uruchomienia rządowego programu wspierającego jednostki samorządu lokalnego w transformacji cyfrowej. Program ten zakładałby sfinansowanie, przynajmniej częściowo, zakup sprzętu niezbędnego w procesie cyfryzacji jak i doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez resort cyfryzacji, nowa odsłona KPO ma w sobie zawierać program o takim charakterze.

Ostatnio, w przestrzeni publicznej wybrzmiała informacja Ministerstwa Cyfryzacji, zgodnie z którą resort planuje uruchomienie nowej usługi online w postaci rejestracji samochodu za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Stąd też prosiliśmy o informację, na kiedy Ministerstwo planuje uruchomienie takiej usługi. Było to dla nas szczególnie ważne, z uwagi na fakt, że do tak zapowiadanych zmian samorządy muszą się wcześniej przygotować, szczególnie pod względem możliwości przesunięć pracowników samorządowych do innych zadań czy też potencjalnych redukcji liczby zatrudnionych w samorządach urzędników. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że faktycznie takie działanie jest planowane, jednak na pewno nie w perspektywie najbliższych 3 lat. W pierwszej kolejności gruntowne przebudowanie musi przejść CEPiK. Czas jego modernizacji będzie determinował możliwość podjęcia dalszych działań w kierunku rejestracji pojazdów online.

Kolejną istotną kwestią, jaką zgłosiło ZPP są problemy kadrowe, z jakimi na co dzień borykają się samorządy. Niestety z uwagi na niemożność zapewnienia konkurencyjnych dla informatyków warunków zatrudnienia, samorządy nie są w stanie zatrudnić wysokiej klasy specjalistów z zakresu obsługi informatycznej czy ochrony cyberbezpieczeństwa. Stąd też zaproponowaliśmy, rozważenie powstania powiatowych (ewentualnie między powiatowych) centrów cyberbezpieczeństwa, udzielających wsparcia informatycznego wszystkim gminom z terenu swojego działania. Takie działanie z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia cyberbezpieczeństwa w gminach/powiatach, a także do optymalizacji kosztów związanych z koniecznością zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu IT. W odpowiedzi na tak sformułowaną propozycję usłyszeliśmy, że nie istnieją obecnie przeszkody, aby zatrudniano jednego informatyka czy też specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa dla wielu jednostek samorządowych.

Następnym tematem, który zdaniem ZPP jest wart przedyskutowania jest anarchiczne narzędzie, jakie wykorzystywane jest powszechnie jako narzędzie autoryzacyjne przez pracowników samorządowych, a mianowicie karta kryptograficzna. Obecnie, jest sposób dostarczania cyfrowej tożsamości przy konieczności dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych. Należałoby sobie zadać pytanie, czy to nie najwyższy czas, aby przejść na mobilną autoryzacje pracowników? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że resort pracuje nad modernizacją systemu SRP. Proces już został rozpoczęty, budowana jest odpowiednia koncepcja. Niestety, system SRP jest monolitem składającym się z 5 innych rejestrów, stąd też nie ma on komponentu dotyczącego uwierzytelniania użytkowników, co będzie wymuszało napisanie systemu na nowo. Resort zapowiedział, że przejście na mobilną autoryzację powinno nastąpić w ciągu 2 najbliższych lat.

ZPP zasygnalizował także temat konieczności przejrzenia liczby i sposobów składania różnego typu raportów, szczególnie przy wykonywaniu przez samorządy zadań zleconych. Stoimy na stanowisku, że większość z tych czynności, które obecnie wykonują pracownicy, aby ręcznie przeliczyć czy przepisać i uzupełnić tabele, dałoby się zastąpić raportami generowanymi automatycznie z dedykowanych baz danych. Wpłynęłoby to z pewnością na mniejsze obciążenie pracowników i bardziej ekonomiczne wykorzystanie czasu ich pracy.

Omówiono także temat zgłoszony przez UMP, który dotyczył problematyki związanej z wydolnością systemu emp@tia przy wypłacie dodatku osłonowego.

Podczas posiedzenia wstępnie pochylono się nad tematem dotyczącym doręczeń elektronicznych. Szczegółowe propozycje resortu w tym zakresie mają zostać przedstawione na dedykowanym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w najbliższy piątek.

Czw., 4 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek