Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O jawności życia publicznego i oświadczeniach majątkowych na sejmowej komisji

O jawności życia publicznego i oświadczeniach majątkowych na sejmowej komisji fot.canva

6 marca br. odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych komisji: Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przedmiotem obrad było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 156).

Projekt autorstwa grupy posłów PIS przewiduje m.in. to, że:

  • oświadczenia o stanie majątkowym prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego będą jawne, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację mienia,
  • do oświadczenia majątkowego najważniejszych w Państwie funkcjonariuszy publicznych obowiązkowe będzie dołączanie kopii ich rocznych zeznań podatkowych PIT z okresu 10 lat poprzedzających rok złożenia oświadczenia,
  • osoby, których dotyczy ustawa będą miały obowiązek ujawnienia informacji o udzielonych darowiznach lub innych formach nieodpłatnego przysporzenia mienia w okresie, za który składają oświadczenie majątkowe, a także do precyzyjnego określenia od kogo otrzymały zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, na jakich warunkach zostało ono udzielone i na jaki okres.

Z treścią projektu ustawy można zapoznać się tutaj 

Warto podkreślić, że uwagi do proponowanej nowelizacji zgłosił Związek Powiatów Polskich (z uwagami można zapoznać się tutaj).

W toku dyskusji głos zabrał przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, który wykazał, że projekt obejmie osoby, które nie pełnią żadnych funkcji publicznych, a projektodawcy dodatkowo nie zdefiniowali pojęcia „przychodu” przez co nie wiadomo co do tego przychodu należy wliczać. W ocenie ZPP proponowana nowelizacja nie określa również komu zobowiązane osoby miałyby składać oświadczenia majątkowe, a także gdzie miałyby być publikowane oświadczenia osób osiągających przychody w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa i JST.

Przedstawiciel Związku zwrócił również uwagę, że całkowicie niezrozumiałe jest nałożenie na osobę obowiązku składania w oświadczeniu majątkowym informacji o dochodach za ostatnie 10 lat. Żaden przepis prawa nie wymaga od obywatela, aby przez tak długi (czyli 10-letni) okres przechowywał zeznania PIT. Dodatkowym argumentem przeciw ww. kwestii jest również to, że co do zasady zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat.

Wątpliwości ZPP dotyczyły również obowiązku ujawniania informacji z okresu przed zawarciem związku małżeńskiego w odniesieniu do majątku małżonka osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia. Tu przedstawiciel Związku zwrócił uwagę na to, że pozyskiwanie takich danych może być nadmiarowe i stać w sprzeczności z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w RODO.

Końcowo delegat ZPP zwrócił parlamentarzystom uwagę, że prócz omawianej nowelizacji dodatkowe kontrowersje bez wątpienia spowoduje inny poselski projekt dotyczący utworzenia Krajowego Rejestru Osób Pełniących Niektóre Funkcje publiczne (pisaliśmy o tym tutaj).

W konsekwencji członkowie komisji zdecydowali się poprzeć pomysł posła Bogdana Zdrojewskiego dotyczący przekazania projektu do podkomisji.

Parlamentarzyści jednogłośnie powołali nadzwyczajną podkomisję, która zajmie się rozpatrzeniem zarówno projektu autorstwa posłów PIS (druk nr 156), jak też konkurencyjnego projektu autorstwa posłów KO (druk nr 155).

Z treścią projektu z druku nr 155 można zapoznać się tutaj 

Z treścią projektu z druku nr 156 można zapoznać się tutaj 

Z retransmisją posiedzenia połączonych komisji można zapoznać się tutaj 

Pt., 8 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak