Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najważniejsze wyzwania dla samorządów – Komitet Regionów opublikował roczny raport

Najważniejsze wyzwania dla samorządów – Komitet Regionów opublikował roczny raport fotolia.pl

​​​​​​​​​​​​​​Komitet Regionów opublikował roczny raport UE na temat stanu regionów i miast, jako przegląd najpilniejszych wyzwań stojących przed regionami i miastami w całej Europie, a także rozwiązania oddolne, które pomogą w podejmowaniu decyzji politycznych UE.

Zapewnia wgląd w to, jak regiony i miasta radzą sobie z kryzysami, takimi jak katastrofy klimatyczne czy rosyjska wojna z Ukrainą. Pokazuje, w jaki sposób regiony i miasta przyczyniają się do długoterminowej transformacji naszych społeczeństw poprzez transformację ekologiczną i cyfrową, przy jednoczesnym wzmacnianiu spójności.

Zrozumienie Europy z perspektywy lokalnej i regionalnej

​W oparciu o oryginalne badania zlecone przez Europejski Komitet Regionów, a także badania akademickie, wkłady innych instytucji europejskich i dokumentację open source, Raport dostarcza faktów i danych decydentom i odpowiednim stronom zainteresowanym. Główne ustalenia i zalecenia zostały powtórzone w corocznym przemówieniu na temat stanu regionów i miast w Unii Europejskiej, które wygłosi przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro w dniu 9 października 2023 r.

Tegoroczny Raport skupia się na najpilniejszych wyzwaniach stojących przed regionami i miastami UE. Od sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów, takich jak katastrofy klimatyczne, wojna Rosji z Ukrainą czy niedobory energii, po długoterminową transformację poprzez transformację ekologiczną i cyfrową, przy jednoczesnym wzmocnieniu spójności, Raport zapewni rozwiązania i pomysły od podstaw. Ma on charakter wybiegający w przyszłość i stanowi wskazówkę prognostyczną w kontekście wyborów europejskich i kolejnej kadencji instytucji UE.

Raport zawiera także „Barometr regionalny i lokalny”, prezentujący poglądy wybranych przedstawicieli z całej Europy ankietowanych we współpracy z IPSOS. ​

​​​​​​​​​​W 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej na szczeblu niższym niż krajowy wybieranych jest ponad milion polityków. Ci lokalni politycy reprezentują bardzo zróżnicowany zbiór okręgów wyborczych na różnych poziomach władzy, w tym w krajach związkowych, regionach, prowincjach, powiatach i gminach. Badanie Eurobarometr Flash stanowi dla lokalnych polityków w UE ważną platformę umożliwiającą wymianę opinii na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Europą.

Odpowiedzi ujawniają, jakie priorytety uznaliby lokalni politycy na poziomie UE, w jakim stopniu są świadomi inicjatyw ogólnounijnych i możliwości finansowania przez UE, co myślą o przyszłości Europy i jakie są ich reakcje na sytuację nadzwyczajną wywołaną wojną na Ukrainie.

Główne ustalenia:

50% lokalnych polityków stwierdziło, że ich władze regionalne lub lokalne tworzą ośrodki recepcyjne i zapewniają uchodźcom mieszkania, a 33% zapewnia uchodźcom dostęp do pomocy społecznej i opieki medycznej.

Ponad czterech na dziesięciu respondentów (45%) uważało, że regiony i miasta mogą przyczynić się do odbudowy Ukrainy poprzez włączenie regionów i miast UE w szerszy europejski plan odbudowy Ukrainy. Około trzech na dziesięciu respondentów uważa, że ​​najskuteczniejszą reakcją jest zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego (31%), programy partnerskie mające na celu wzmocnienie potencjału technicznego i instytucjonalnego oraz wymianę najlepszych praktyk (30%) oraz promowanie dobrego zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym (27% ).

Jeśli chodzi o świadomość istnienia jakichkolwiek funduszy UE (w ramach polityki spójności), około jedna czwarta respondentów (23%) odpowiedziała, że ​​jest świadoma finansowania UE w ramach polityki spójności otrzymanego przez ich miasto lub region w ciągu ostatnich dwóch lat i że była z nimi związana. Z kolei 36% respondentów odpowiedziało, że wie, ale nie było zaangażowanych, a 33% odpowiedziało, że nie jest świadome i nie było zaangażowane; liczba ta wahała się od 2% w Chorwacji do 71% w Danii.

Na pytanie o wartość dodaną polityki spójności w porównaniu z innymi źródłami finansowania (krajowymi lub regionalnymi) większość respondentów (53%) odpowiedziała, że ​​takie fundusze wspierają określone rodzaje projektów. Jedna czwarta respondentów (25%) odpowiedziała, że ​​tego typu fundusze wnoszą wartość dodaną we współpracy transgranicznej z innymi miastami i regionami.

Większość respondentów (62%) odpowiedziała, że ​​ich miasto lub region podjęło działania w związku z Europejskim Zielonym Ładem mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Czterech na dziesięciu respondentów (40 %) stwierdziło, że ich miasto lub region podjęło działania mające na celu promowanie ochrony przyrody i zazieleniania miast (np. sadzenie drzew), a nieco niższy odsetek (37 %) wspomniał o „działaniach mających na celu zmniejszenie ilości odpadów i ich wpływu na środowisko.

Zdecydowana większość respondentów (91%) całkowicie się zgadza lub raczej się zgadza, że ​​regiony i miasta powinny mieć większy wpływ na kształtowanie polityki UE oraz na debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Na pytanie, w których obszarach regiony i miasta powinny mieć większy wpływ na kształtowanie polityki UE, około połowa respondentów wybrała „silniejszą gospodarkę, sprawiedliwość społeczną i zatrudnienie” (52 %), „edukację, kulturę, młodzież i sport” (51 %) oraz „kryzys klimatyczny i środowisko” (51 %).

Badanie „Lokalni politycy UE i przyszłość Europy” przeprowadziło IPSOS. W okresie od 25 lipca do 11 września 2023 r. przeprowadzono 2907 wywiadów z politykami lokalnymi i regionalnymi w UE.

W załączeniu „Stan regionów i miast. Roczne sprawozdanie UE 2023” oraz główne zalecenia.

Źródło: Europejski Komitet Regionów

Śr., 25 Prn. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska