Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W 5. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA...

W 5. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA... .

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA od 1990 roku dostarcza fachową wiedzę niezbędną urzędnikom w codziennej pracy. W całości poświęcony jest problemom jednostek samorządu terytorialnego. 11 marca ukaże się kolejny numer WSPÓLNOTY, w którym znajdą Państwo m.in.:

Targi o minimalną odległość wiatraka od zabudowań trwają. Pod koniec lutego Senat opowiedział się za przewidywanym wcześniej limitem 500 m. Czas na ruch Sejmu. Zmiana „ustawy 10H”, czyli o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jest jednym z tzw. kamieni milowych, które Polska powinna zrealizować, aby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Do takich zapadlisk dochodziło już przed laty – mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini, w dużym wywiadzie dla „Wspólnoty”. – Teren historycznie był mocno obciążony ryzykiem. W kopalni pracowali nasi dziadkowie, rodzice. Takie zdarzenia, jak obecnie, miały już miejsce. Sami mieszkańcy mówią, że w miejscach, gdzie była płytka eksploatacja, nie budowano domów

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne. Zespół powołany przez prezydenta Dąbrowy Górniczej przygotował rekomendacje i wzorcowe zapisy waloryzacyjne. Pozwolą one na zabezpieczenie interesu publicznego przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi stron umowy – pisze Jarosław Rokicki, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

Lublin stawia na zawodowców. – Choć jeszcze w 2017 roku nie byłam zwolennikiem zmian systemu finansowania oświaty z uwagi na trwającą reformę strukturalną, teraz widzę taką potrzebę – mówi w rozmowie Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. 

Ze sprzedażą lokali komunalnych jest aż tak źle? W gminach wciąż dochodzi do nieprawidłowości. Potwierdza to ostatnia kontrola NIK, która miała odpowiedzieć na pytanie, czy sprzedaż lokali komunalnych w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty odbywa się prawidłowo.

Incydenty bezpieczeństwa w systemie informatycznym urzędu. Częstotliwość cyberataków na samorządy wzrasta, stają się one również coraz bardziej uciążliwe oraz szkodliwe. Jak wygląda prawidłowa reakcja w takiej sytuacji? 

Podpis a skuteczność doręczenia korespondencji. Uznanie pisma (decyzji) za doręczone ma ogromne znaczenie w postępowaniu administracyjnym. Wiedza na temat tego, komu można doręczyć pismo, jak to zrobić, aby doręczenie było skuteczne i zgodne z przepisami KPA, jest kluczowa w sytuacji zakwestionowania przez stronę daty wszczęcia albo wznowienia postępowania administracyjnego.

Informacja dodatkowa JST oraz jednostek i zakładów budżetowych. W sprawozdaniu finansowym za 2022 rok już po raz piąty jednostki samorządu terytorialnego, a także państwowe i samorządowe jednostki i zakłady budżetowe, sporządzą dodatkową informację uzupełniającą bilans oraz rachunek zysków i strat, mianowicie „informację dodatkową” – pisze Piotr Rybicki, biegły rewident.

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy. Nie ma regulacji prawnej, która by wprost nakładała obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy, jednak organ decydujący się na ich przeprowadzenie powinien uczynić to w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem praw wszystkich mieszkańców.

Przedstawiciele klubów radnych w komisji rewizyjnej. Organ stanowiący JST, z uwagi na swój kolegialny charakter, jest miejscem ścierania się poglądów i celów politycznych, ale ma także za zadanie równoważenie działalności organu wykonawczego. Istotna rola ustrojowa komisji rewizyjnej wymaga zapewnienia jak najszerszego reprezentowania wśród jej członków wszystkich sił politycznych. 

Co z wotum zaufania w 2024 roku? Ustawodawca wydłużył kadencję w samorządzie do 30 kwietnia 2024 r. Czy ta zmiana ma wpływ na absolutoria i wotum zaufania udzielane włodarzom? W przyszłym roku może dojść do sytuacji, w której nowo wybrany wójt po miesiącu urzędowania nie otrzyma wotum zaufania od rady.


W wydaniach dwutygodnika WSPÓLNOTA zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych, skupiamy się na aspektach ekonomiczno-finansowych, poruszamy tematy ustroju samorządu, finansowania i organizacji oświaty, zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa oraz ekologii czy innowacji w samorządach. Publikujemy artykuły, które pomagają  czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem aktualnej linii orzeczniczej i unikać błędów nierzadko skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi. WSPÓLNOTA w każdym wydaniu prezentuje liczne opinie i doświadczenia samorządowców z różnych jednostek ukazując, na jakie problemy natrafiają oni w swej codziennej pracy oraz jak sobie z nimi radzą. 

www.wspolnota.org.pl
 

Śr., 8 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: