Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ile osób może uczestniczyć w ślubie cywilnym w USC?

Ile osób może uczestniczyć w ślubie cywilnym w USC? fotolia.pl

Praktyka w skali całego kraju jest różna, zależna od miejscowości. W jednych USC w uroczystości zawarcia małżeństwa może uczestniczyć 60 osób w innych, do sali wpuszczani są jedynie państwo młodzi i świadkowie. Z uwagi na liczne skargi obywateli, RPO postanowił zapytać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o praktykę w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie rejestracji stanu cywilnego (art. 11 ust. 3).

Z punktu widzenia sprawowanego nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego, jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Do dokonania czynności zawarcia związku małżeńskiego, co do zasady, była i jest wymagana zatem obecność kierownika urzędu stanu cywilnego, nupturientów oraz świadków. Jednocześnie, należy podkreślić, że rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Organizacja pracy, w tym zapewnienie ciągłości realizacji poszczególnych zadań i sposobu ich wykonywania w obrębie obowiązującego prawa, pozostaje w gestii poszczególnych gmin. Z kolei kwestie związane z organizacją pracy w urzędzie stanu cywilnego, w tym zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, należą do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kierującego urzędem gminy.

Zatem ograniczenia z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19, a także ograniczenia lokalowe należy uznać za nieuzasadnione. Jednak, z uwagi na powagę uroczystości niedopuszczalne jest, aby w ceremonii mogli uczestniczyć jedynie państwo młodzi i świadkowe. Obowiązkiem wójta, jest zapewnienie takiego pomieszczenia, dla Sali ślubów USC, w którym związki małżeńskie będą mogły być zawieranie z odpowiednią godnością i należytą powagą.

Źródło: RPO 

Czw., 26 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek