Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Styczniowe obrady zespołu energii, klimatu i środowiska KWRiST

Styczniowe obrady zespołu energii, klimatu i środowiska KWRiST fotolia.pl

18 stycznia 2023 r. obradował Zespół do Spraw Energii Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zdominował jeden temat... zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków.

Przed posiedzeniem zespołu z porządku obrad wycofano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. Na pytanie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich jaki tryb ma wobec tego przyjąć strona samorządowa wobec przysłanego projektu, przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dyrektor Robert Chciuk, poinformował, że Ministerstwo chętnie zapozna się z uwagami i opiniami strony samorządowej, by ewentualnie wprowadzić poprawki do projektu. Wobec tego, temat został wstępnie przeniesiony na następne posiedzenie zespołu.

Sekretarz strony samorządowej, Marek Wójcik, zwrócił uwagę, że od około roku strona samorządowa czeka na aktualizację składu rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po sprawach różnych omawiano jedyny punkt merytoryczny przewidziany w porządku obrad tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Strona samorządowa wniosła do tego projektu szereg uwag. Została także poinformowana, że projekt w niedługim czasie zostanie uzupełniony o uwagi uwzględnione oraz ewentualne, ostatnie poprawki ze strony ministerstw. Wobec powyższego, samorządowcy przypomnieli swoje główne zastrzeżenia dot. m.in. przerzucania kosztów wdrażania tzw. dyrektywy wodnej na samorządy; rozbudowany system kar; niedostosowanie przepisów do wytycznych WHO, kwestie certyfikacji materiałów i urządzeń oraz zarządzania ryzykiem w wodociągach. Wskazywano, że ustawa może także powodować "nadwyżkę implementacyjną" tj. dodanie przepisów ponad te, wymagane przez dyrektywę unijną.

Wobec powyższego, ustalono, że 25 stycznia odbędzie się stacjonarne spotkanie robocze poświęcone części projektowanych przepisów przedmiotowej ustawy.

Śr., 18 St. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński