Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W Sejmie o „Czystym Powietrzu”

W Sejmie o „Czystym Powietrzu” fotolia.pl

We wtorek 10 stycznia 2023 r. odbyła się w Sejmie konferencja "Czyste powietrze w miastach".

Spotkanie odbyło się z inicjatywy poseł Hanny Gill-Piątek, pod patronatem Parlamentarnego Zespołu ds. Miast. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, posłowie, samorządowcy oraz zaproszeni eksperci z organizacji pozarządowych.

Jak informowali organizatorzy: program Priorytetowy Czyste Powietrze, jako pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, miał być kluczowym krokiem do przodu na ścieżce do transformacji energetycznej Polski. Jak pokazał jednak raport Najwyższej Izby Kontroli efekty po 3 latach funkcjonowania programu były niewielkie, a tempo wdrażania - zbyt wolne. 15 grudnia 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska ogłosiło kolejną odsłonę programu.

Paweł Mirowski, Zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, przedstawił stan obecny i możliwe, nowe uprawnienia wynikające z programu. Jak poinformował, 85% gmin ma podpisane porozumienia programowe, dotychczas złożono 536 953 wniosków na ponad 10 mld zł dofinansowania, z czego podpisano 471 567 umów na 8,5 miliardów złotych dofinansowania, a w tym ponad 4 mld zostało już wypłacone. Zmiany w programie to wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji budynku; urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do panujących cen materiałów i urządzeń, podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania. Poinformowano również, że obecnie ponad 60% wniosków dotyczy pomp ciepła.

Następnie wystąpili przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli skrótowo omawiając wyniki raportu ws. programu. Nie były to pozytywne oceny. W ocenie Izby kolejni ministrowie nadzorujący sprawy dotyczące klimatu (Środowiska, Klimatu, Klimatu i Środowiska), a także kolejni prezesi zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie podjęli wystarczających działań by zapewnić prawidłową i efektywną realizację programu „Czyste Powietrze” zaplanowanego na lata 2018-2029. Z ustaleń kontroli, opartych wynika, że został on przygotowany bez studium wykonalności i bez wskazania podmiotu odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie programem, w tym zapewnienie jego prawidłowego wdrażania na każdym szczeblu i na każdym etapie realizacji. Zdaniem kontrolerów przy obecnym tempie realizacji programu osiągnięcie zaplanowanych efektów na pewno nie nastąpi w 2029 r. jak pierwotnie założono.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przedstawili prezentację dotyczącą zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w kontekście obecnej sytuacji w Polsce. Jak wskazano - w związku ze złą jakością powietrza szacuje się w naszym kraju 44 tys. zgonów rocznie. 

Podczas dyskusji w stronę administracji rządowej kierowano także zarzuty za małych kwot przeznaczanych na prowadzenie punktów konsultacyjnych; realne wykluczenie z programu najuboższych, którzy realnie produkują najwięcej emisji; przeznaczanie miliardów złotych na finansowanie węgla zamiast przekazania środków do samorządów na efektywność energetyczną, nieobjęcie mieszkalnictwa komunalnego programem; poruszono też ogólną kwestię polityki energetyczno-środowiskowej państwa.

Formułowane przez uczestników pytania mają zostać zebrane przez organizatorów i złożone w którejś z form wystąpień poselskich. Przedstawiciele NFGWiOŚ zobowiązali się do sporządzenia pisemnej odpowiedzi.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczył przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

Wt., 10 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński