Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

UODO o kodeksie postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego

UODO o kodeksie postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego fotolia.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o związaniu się inicjatywy mającej na celu przygotowanie kodeksu postępowania dla JST. O rozpoczęciu prac w tym zakresie krajowy organ nadzorczy został zawiadomiony przez Związek Województw RP.

UODO podkreśla, że środowisko samorządowe, które podjęło się stworzenia kodeksu powinno najpierw zidentyfikować swoje potrzeby, skonsultować je wewnętrznie, a następnie przygotować projekt kodeksu i przeprowadzić dotyczące go publiczne konsultacje oraz ustalić sposób jego monitorowania.

Podkreślenia wymaga, że UODO nie uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem kodeksu. Organ nadzoru deklaruje natomiast możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielami Urzędu w celu omówienia zasad i procedur związanych z tworzeniem kodeksów.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 40 RODO, kodeksy postępowania mają na celu pomoc we właściwym stosowaniu tego rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Merytoryczna ocena projektu kodeksu może odbyć się dopiero po złożeniu formalnego wniosku o jego zatwierdzenie i po wstępnej weryfikacji, czy projekt spełnia wymogi formalne oraz kryteria dopuszczalności, o których mowa w Wytycznych nr 1/2019 EROD. Po stwierdzeniu przez organ nadzoru, że wniosek o zatwierdzenie kodeksu postępowania spełnia ww. wymogi, do wnioskodawcy kierowane jest pismo zawierające informację w powyższym zakresie i o tym, że UODO przystępuje do oceny merytorycznej kodeksu. Natomiast w przypadku, gdy projekt nie spełnia powyższych warunków, w piśmie kierowanym do wnioskodawców zawarte jest uzasadnienie takiej oceny.

Z informacją o rozpoczęciu prac nad kodeksem można zapoznać się w grudniowym newsletterze UODO – link do usługi uodo.gov.pl 

Warto również odnotować, że w grudniu 2022 r. Prezes UODO zatwierdził pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodny z RODO. Opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie dokument dotyczy ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych. Z komunikatem UODO oraz z treścią kodeksu można zapoznać się tutaj: uodo.gov.pl 

Śr., 4 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak