Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Forma odmowy wydania wypisu z EGiB

Z wokandy. Forma odmowy wydania wypisu z EGiB fotolia.pl

Rozpoznawanie wniosków o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków powinno odbywać się w postępowaniu jurysdykcyjnym zakończonym wydaniem decyzji administracyjnej. W rezultacie odmowa wydania wypisu powinna mieć formę decyzji administracyjnej – uznał WSA w Gliwicach.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego starosta udostępnia dane z EGiB zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Skarżący – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zwracając się do prezydenta miasta o wydanie wypisu z EGiB wskazywał na art. 222 Kodeksu cywilnego i podnosił, że informacja o właścicielach sąsiednich działek jest potrzebna do wystąpienia z powództwem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Prezydent miasta odmawiając wydania wypisu wybrał formę zwykłego pisma, a nie formę rozstrzygnięcia w postaci decyzji lub postanowienia.

W konsekwencji WSA uznał – podzielając dominujące stanowisko sądów administracyjnych – że sprawy tego rodzaju powinny być rozpatrywane przez organ w postępowaniu rozpoznawczym zakończonym merytorycznym rozstrzygnięciem. W rezultacie takiego stwierdzenia sąd stwierdził, że czynność prezydenta miasta była bezskuteczna.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25.04.2022 r., sygn. II SA/Gl 1587/21, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 1 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak